Ljetnja škola u oblasti manjinskih prava u Budimpešti

Tom Lantos institut i Nacionalni univerzitet javnih usluga u saradnji sa Middlesx univerzitetom iz Londona objavljuju poziv za Šestu međunarodnu ljetnju školu koja će se održati u periodu od 16. do 21. jula u Budimpešti.

 

OBLAST:

 

manjinska prava.

 

OPIS

 

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da budu dio Šeste međunarodne ljetnje škole u oblasti manjinskih prava. Glavni fokus ljetnje škole biće stavljen na ulogu normi i institucija u aktuelnim naporima za zaštitu prava manjina. Šestodnevna interaktivna ljetnja škola će se baviti savremenim trendovima i razvojem zakona i politike u vezi sa manjinskim pravima, ispitati uticaj institucija na regionalnom i međunarodnom nivou i razmotriti ulogu i efikasnost civilnog društva u zaštiti manjinskih prava. Troškovi učešća na programu iznose 150 eura, međutim dostupna je finansijska podrška za ograničeni broj učesnika. U okviru programa dostupni su sljedeći vidovi finansijske podrške:
• Mali broj putnih stipendija je dostupan aplikantima koji dolaze izvan zemalja članica Savijeta Evrope kako bi pokrili naknade za učešće i putne troškove do Budimpešte (stipendije ne pokrivaju troškove transporta od aerodrome do mjesta održavanja same ljetnje škole i troškove vize);
• Djelimične stipendije su dostupne za naknadu troškova učešća na programu, a njima su pokriveni troškovi smještaja, školarina, obroci, kao i kulturni događaji (djelimične stipendije ne pokrivaju putne troškove).

 

USLOVI

 

Pravo da se prijavi ima sljedeća vrsta aplikanata iz cijelog svijeta:
• koji su se upisali na master ili doktorske studije i koji žele da steknu konkurentsku, ličnu kompetentnost u budućoj karijeri u akademskim ili profesionalnim područjima;
• državni službenici, donosioci odluka, nastavnici u visokom obrazovanju i novinari koji su zainteresovani za upravljanje raznovrsnošću, politiku ravnopravnosti, manjinska prava, rješavanje etničkih konflikata i relevantno međunarodno pravo;
• članovi civilnog društva i praktičari;
• svako ko je zainteresovan za najnovija dešavanja, aktuelne teorije i naprednu obuku u oblasti zaštite manjina.
Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
– da imaju dobro znanje engleskog jezika;
– da posjeduju interesovanje za rad na terenu;
– da su motivisani i da žele da unaprijede svoje razumijevanje manjinskih prava i da unaprijede svoje dosadašnje viještine;
– da imaju smišljene planove za buduće aktivnosti ili karijeru za koju bi im koristila stečena znanja i vještine kao i ostvareni kontakti.

 

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

19. mart 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
Ljetnja škola u oblasti manjinskih prava u Budimpešti.