Program stažiranja u ReEnginer organizaciji u Indiji

Nevladina organizacija ReEnginer iz Indije objavljuje poziv za program stažiranja i volontiranja koji će se održati u toj instituciji.

 

OBLAST:

 

projekt menadžer.

 

OPIS:

 

U okviru programa, aplikanti imaju priliku da rade u toj instituciji u gore navedenim oblastima. Kao dio programa, aplikanti će raditi na svim aktivnostima organizacije. Kao dio programa, aplikanti će raditi na projektima koji su vezani za projekte za oblasti inžinjeringa. U okviru programa od aplikanata se očekuju sljedeće stvari:
• vođenje projekata pod minimalnim nadzorom;
• da posjeduju teorijska i praktična znanja u navedenoj oblasti;
• da sprovode onlajn i praktična istraživanja u toku samog projekta;
• da na kreativan naćin koriste lokalne i druge resurse;
• upravljanje finansijama i budžetom samih projekata;
• rad na održavanju sedmične i mjesečne dokumentacije;
• rad sa strankama i ostalim partnerima organizacije.
Aplikanti imaju priliku da budu dio programa u periodu od tri mjeseca do godinu dana. U okviru programa, aplikanti će imati pokriven smještaj, a pored toga će imati mnoge druge benifite.

 

USLOVI:

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da posjeduju iskustvo rada na projektu održivog razvoja;
• da posjeduju interesovanje da nauče sve o lokalnoj kulturi i jeziku;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE:

 

Da bi bili dio programa, aplikanti moraju poslati svoj CV i rezime na sljedeću mejl adresu:
coordinator@reengineerindia.org.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

program je aktivan tokom cijele godine.

 

VIŠE INFORMACIJA:

 

Detaljnije informacije o programu, mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije, koji se nalazi na sljedećem linku:
Program stažiranja u ReEnginer organizaciji u Indiji.