Program stažiranja u Time Auction organizaciji

Nevladina organizacija Time Auction iz Njujorka obajvljuje poziv za program stažiranja koji će se održati u toj instituciji.

 

OBLAST:

 

istraživanje.

 

OPIS:

 

U okviru programa, aplikantima se nudi mogućnost da sprovode istraživanja u toj instituciji i za njene potrebe. Radno vrijeme aplikanata je fleksibilno, ali moraju odraditi 40 sati na sedmičnom nivou. U okviru programa, aplikanti će raditi na pretraživanju i traženju potencijalnih novih donatora. Kao dio programa aplikanti će raditi na sljedećim zadacima:
• Istraživanje potencijalnih partnera i donatora u gradu iz kojeg dolazi sam aplikant;
• Uređivanje i organizovanje prikupljenih podataka;
• Predstavljanje rezultata istraživanja direktoru organizacije;
• Kreiranje marketing ponude.
U okviru programa aplikanti će dobijati mjesečnu stipendiju.

 

USLOVI:

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da posjeduju bečelor diplomu u oblasti biznisa, finansija i marketinga;
• da posjeduje iskustvo u radu u preduzećima u razvoju;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE:

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti svoj rezime i propratno pismo.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

7. april 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije koji se nalazi na sljedećem linku:

Program stažiranja u Time Auction organizaciji .