m!M na prezentaciji programa “Kulturne rute Savjeta Evrope

Predstavnica m!M-a prisustvovala je prezentaciji programa “Kulturne rute Savjeta Evrope”, održanog 13. marta 2018. godine u Podgorici. Događaj je organizovalo Ministarstvo kulture u saradnji sa Savjetom Evrope i Evropskim institutom za kulturne rute.

 

Program je otvorio i prisutnima se obratio ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

“Program kulturnih ruta kojim Crna Gora parcipira od 2011. godine, upravo je primjer na koji način možemo zapaženo i uspješno koristiti promociju lokalnih specifičnosti u globalnim razmjerama”, kazao je Bogdanović.

On je, takođe, dodao da program počiva na temelju kao jedan od primarnih ciljeva u radu Ministarstva kulture, a to su načela održivog kulturnog turizma

“Vjerujući da Crna Gora u skladu sa svojom bogatom tradicijom i baštinom ima mogućnost da naslijeđena znanja i vještine prezentuje kao održivi turistički proizvod, sa posebnom pažnjom istaći ću predstavljanje kulturnih ruta vina i maslinovog drveta”, istakao je Bogdanović.

Brojne kulturne rute, koje je podržao Savjet Evrope obuhvataju ruralna područja Evropskih država što je od posebne važnosti za razvoj lokalnih zajednica, a na taj način dobijaju mogućnost međunarodne promocije materijalne i nematerijalne baštine, što u savremenom kontekstu dobija poseban značaj.

Na prezentaciji je na temu kulturnog turizma, ali i predstavljanja pojedinačnih kulturnih ruta, koje su dobile sertifikat Savjeta Evrope, govorio Aleksandar Dajković – generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture, Stefano Dominioni – direktor Evropskog instituta za kulturne rute i izvršni sekretar proširenog parcijalnog sporazuma o Kulturnim rutama Emanuela Panke, Kulturna ruta “Inter Vitis”, Vladan Đuričković, Bojan Bracanović, “13. jul Plantaže”, Olga Mezeridou, Kulturna ruta maslinovog drveta i Davor Ćorić – nacionalni konsultant UNIDO.

Nakon prezentacije, potpisan je sporazum o partnerstvu između Evropskog instituta za kulturne rute i Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica sa ciljem jačanja saradnje u oblasti kulturnog turizma i upravljanja kulturnom baštinom.

Inicijativa Kulturne rute Savjeta Evrope uspostavljena je 1987. godine sa ciljem jačanja saradnje u oblasti kulturnog turizma. Održivi razvoj, socijalna kohezija, značaj evropskog jedinstva, istorije, kulture i otkrivanje manje poznatih destinacija kroz turističku promociju, glavne su ideje ovog programa. Crna Gora se 2011. godine pridružila Proširenom parcijalnom sporazumu (EPA), programa Kulturne rute, što je omogućilo nacionalnim institucijama i organizacijama da se kroz saradnju sa partnerima iz Evrope uključe u ovaj program.