mladiinfomne

Ljetnji program za mlade naučnike u Austriji

Međunarodni institut za primijenjene sistemske analize (The International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA) poziva PhD studente širom svijeta da se prijave za Ljetnji program mladih naučnika koji će se održati od juna do avgusta 2018. godine na istraživačkim odjeljenjima Instituta.

OBLAST:

napredna analiza sistema, kvalitet vazduha i gasovi staklene bašte, energetika, evolucija i ekologija, usluge ekosistema i upravljanje, svjetska populacija, politika rizika i ranjivost, tranzicija na nove tehnologije, voda

OPIS

Tromjesečni Ljetnji program za mlade naučnike nudi istraživačke mogućnosti talentovanim mladim istraživačima čiji interesi odgovaraju IIASA-ovom tekućem istraživanju o pitanjima globalnih ekoloških, ekonomskih i socijalnih promjena. Od juna do avgusta učesnici će raditi u okviru istraživačkih programa Instituta pod nadzorom naučnog osoblja IIASA.

Sredstva se obezbjeđuju kroz IIASA-ove nacionalne organizacije članice. Iznos grantova varira i iznosi oko 1 310 eura mjesečno. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđena i naknada za troškove avionske karte.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju studenti doktorskih studija iz svih zemalja. Idealnom kandidatu su preostale dvije godine do sticanja PhD diplome. Pored navedenog, kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

• odgovarajuće istraživačko iskustvo u odnosu na akademsku godinu kandidata;
• istraživački predlog koji se jasno uklapa u interdisciplinarni program istraživanja odabranog programa IIASA – preporučuje se kontakt sa predstavnicima programa po izboru kandidata;
• sposobnost za samostalni rad i interakciju sa drugim naučnicima;
• tečno znanje engleskog jezika i sposobnost komuniciranja u naučnom okruženju.

Aplikanti se moraju obavezati da će biti dostupni u toku trajanja cjelokupnog programa. Supervizori mogu odobriti do pet dana odsustva za učešće na konferencijama i / ili iz ličnih razloga.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni formular .

ROK ZA PRIJAVU:

11. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Međunarodni institut za primjenjene sistemske analize je međunarodna istraživačka organizacija koja se nalazi u Lakenburgu, Austrija. IIASA sprovodi interdisciplinarne naučne studije o ekološkim, ekonomskim, tehnološkim i socijalnim pitanjima u kontekstu ljudskih dimenzija globalnih promjena.

Detaljnije: Ljetnji program za mlade naučnike u Austriji