mladiinfo

Master stipendije na Univerzitetu Lleida. Španija

Univerzitet Lleida poziva strane studente da apliciraju za master stipendije na Univerzitetu. Studenti sa inostranim diplomama mogu aplicirati za grantove.

OBLAST

Medicina, pravo, ekonomija, turizam, političke nauke i drugi.

OPIS

Grant sadrži uplatu iznosa registracije, taksi, školskog osiguranja i troškova smještaja i izdržavanja u iznosu od 2,000€. Jedinica za međunarodne odnose je zadužena za uplatu registracije i taksi, dok će troškovi smještaja i izdržavanja biti uplaćeni preko bankarskog transfera u 2 rate.
• Prva rata u iznosu od 1,000€ biće uplaćena po dolasku
• Druga rata u iznosu od 1,000€ biće uplaćena na početku drugog semestra.Za drugu ratu potrebno je donijeti izvještaj potpisan od akademskog koordinatora koji potvrđuje akademske uspjehe.

USLOVI

Studenti sa stranim diplomama mogu aplicirati za grantove. Svi aplikanti moraju ispuniti sledeće uslove:
• Dokaz o završenim studijama van granica Španije
• Prijaviti se za nastavni program Univerziteta Lleida za nastavnu 2018/19 godinu
• Da nema doktorsku diplomu
• Da nema nijednu master diplomu iz Španije
• Da nema prebivalište u Španiji
• Da nije korisnik bilo koje druge stipendije

NAČIN PRIJAVE

Da bi popunili aplikacionu formu online, studenti su dužni da se registruju sa svojim korisničkim imenom i šifrom. Aplikacija može biti mijenjana nekoliko puta ali jednom poslana, ne može se više mjenjati. Online aplikacionu formu možete naći na linku https://udl.moveon4.com/loca…/5a8ec4e13d5d66300dff6c26/eng 
Da bi poslali aplikacionu formu online, studenti su duzni da postave sledeću dokumentaciju:
• CV u Europass formi
• Prosjek ocjena tokom studiranja
• Propratno pismo
• Potvrdu o uplati rate za pre-registraciju za slučaj da je period pre-registracije otvoren tokom predavanja zahtjeva
• Kopija lične karte ili pasoša
• Ovjerena kopija diplome fakulteta (i svih ostalih sertifikata)
• Ovjerena kopija jezičkog sertifikata
• Ovjerena kopija spiska svih predmeta, kredita i ocjena
Studenti koji dolaze iz zemalja van EU dužni su predati svu dokumentaciju ovjerenu.

ROK PRIJAVE

Program je aktivan tokom cijele godine.

VIŠE INFORMACIJA

Glavni cilj Univerzitet Lleida je edukacija svojih studenata. Univerzitet pruža visok nivo predavanja i kvalitetne usluge u okviru svoje zajednice koja ide i van granica kampusa. Studenti čine veći dio zajednice Univerziteta Lleida gdje je cilj obezbjediti im ugodan proces učenja i predavanja
Za sva pitanja oko popunjavanja aplikacione forme potrebno je obratiti se jedinici za međunarodne odnose na incoming@int.udl.cat
Više o aplikaciji možete naći na sledećem linku http://mentorks.net/…/master-scholarships-foreign…/