mladiinfo

Prijavite se za 19. međunarodni ljetnji seminar u Bugarskoj

Economic Policy institut objavljuje poziv za 19. ljetnji seminar koji će se održati u periodu od 28. maja do prvog juna u Bugarskoj.

OBLAST:

ekonomija, politika i sigurnosni razvoj.

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da u periodu od tri dana čuju eksperte koji se bave gore navedenim oblastima. Poziv je namijenjen aplikantima iz Jugo-istočne evrope i onima koji žive na teritoriji Crnog jezera. Dostupan je ograničeni broj stipendija koje djelimično ili potpuno pokrivaju troškove putovanja. O ostalim troškovima aplikanti se mogu informisati putem zvaničnog sajta institucije.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji dolaze iz gore navedenih teritorija i koji se na bilo koji način bave javnom politikom- Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da imaju između 25 i 35 godina;
• da posjeduju obrazovno iskustvo;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu institucije.

ROK ZA PRIJAVU:

20. april. 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na uvaničnom sajtu institucije koji se nalazi na sljedećem linku:
http://www.epi-bg.org/index.php/en/.