Master stipendije u kompjuterskim naukama Jinan univerziteta

Jinan univerzitet iz Kine objavljuje poziv za program stipendiranja koji im omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Kompjuterske nauke.

OPIS

Dodjeljuju se stipendije za akademsku 2018./2019. godinu. U okviru programa dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u gore navedenoj oblasti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da posjeduju bečelor diplomu u gore navedenim oblastima;
• Da imaju dobar akademski potencijal;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da dostave sljedeću dokumentaciju:
• Propratno pismo;
• Detaljan rezime;
• Transkript ocjena;
• Kopiju bečelor diplome;
• Plan studiranja na univerzitetu;
• Referentno pismo.

ROK ZA PRIJAVU:

20. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html.