mladiinfo

Master stipendije Univerziteta Tvente u Holandiji 

Univerzitet Tvente u Holandiji nudi stipendije.za studente van EU i Evropske ekonomske zone i studente zemalja članica EU i Evropske ekonomske zone.

OBLAST:

Istraživanje, dizajn, pokretači promjena

OPIS

Školarina je namjenjena izvrsnim studentima van EU I Evropske ekonomske zone kao i studentima zemalja članica EU I Evropske ekonomske zone koji apliciraju i budu uslovno prihvaćeni od strane Univerziteta Tvente. Iznos granta se kreće od 3,000 do 25,000 eura za jednu godinu (oko 30 školarina je dostupno).

NAČIN PRIJAVE

Student mora prvo da aplicira za Master. Nakon prijave i dobijanja (uslovnog) prihvatnog pisma, može se aplicirati za školarinu sa svojim studentskim brojem.
Da bi student mogao da aplicira za školarinu mora da ispuni sledeće uslove:
• Aplikacija za školarinu na Univerzitetu Tvente je odvojena od aplikacije za prijem na Univerzitet. Bez obzira na finansiranje, neophodno je dobiti prihvatno pismo:
• Posle dobijanja prihvatnog pisma za jedan od programa na Univerzitetu Tvente, student je prijavljen za akademsku 2018/19 godinu koja počinje u septembru 2018. godine. Nakon popunjavanja aplikacije, proces pregleda može trajati do 8 nedelja:
• Student mora imati studentski broj koji se dobija nakon što student bude uslovno prihvaćen:
• Da student nije diplomirao sa nastavnog programa Univerziteta Tvente:
• Da ispunjava uslove za dobijanje ulazne vize u Holandiju:
• Da osvoji neophodan broj poena na osnovnom testu engleskog jezika, akademski IELTS 6,5 (TOEFL iBT 90) i dodatni skor na govornom testu 6.0 (TOEFL iBT 20):
• Da nema pravo na holandski studentski grant
• Da ispunjava uslove izvrnsosti koje se odnose na školarinu. Obično to podrazumjeva najboljih 5-10% u svojoj klasi.
Studenti mogu aplicirati za školarinu Univerziteta Tvente na linku: https://osiris.utwente.nl/inkomend/welcome.do
Dodatne školarine:
Kipaji školarina ( https://www.utwente.nl/…/scholarshi…/kipaji-scholarship/ )
Školarina profesora de Wintera ( https://www.utwente.nl/…/professor-de-winter-scholarship/ )
Studenti moraju aplicirati za školarinu Univerziteta Tvente da bi imali pravo da se prijave na Kipaji školarinu. Ove školarine imaju dodatne uslove a dalje informacije o njima možete provjeriti na priloženim linkovima.

Rok za prijavu

U toku je druga runda apliciranja za koju je rok za prijavu:

1. maj 2018.

Više informacija:

Ukoliko ste dobili školarinu u prvoj rundi, ne možete aplicirati u drugoj. Prva runda aplikacija ponovo se otvara u februaru 2019. godine.

Detaljnije:

o Master školarinama Univerziteta Tvente za države van EU I Evropske ekonomske zone možete pronaći na linku:

https://www.utwente.nl/…/university-of-twente…/