mladiinfo

Master stipendije Verona univerziteta iz matematike

Univerzitet u Veroni objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.


OBLAST:

matematika

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da steknu znanja od eminentnih stručnjaka u gore navedenoj oblasti. Stipendije se dodjeljuju za period od jedne do dvije godine. Iznos koji je na raspolaganju studentima je 9,000 eura i njime su pokriveni svi troškovi studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u oblasti matematike a koji dolaze iz država koje nijesu članice Evropske unije. Uslov je i da imaju bečelor diplomu iz gore navedene oblasti.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacionu formu uz koju treba da se dostavi sljedeća dokumentacija:
• Biografija;
• Transkript ocjena i dokaz o posjedovanju bečelor diplome;
• Pisana izjava na najviše dvije strane o razlozima koji su vas motivisali da se prijavite za ovaj program.
Onlajn aplikaciona forma može se naći na linku:
Prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

12. april.


VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet u Veroni je osnovan 1982. godine i sastoji se iz dvanaest djelova.
Detaljnije informacija o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta:
Master stipendije Verona univerziteta iz matematike….