Međunarodni literarni konkurs “A Sea of Words”

Ministarstvo kulture, kao koordinator programa međunarodne Fondacije “Ana Lind”, objavljuje 11. literarni konkurs “A Sea of Words”, u saradnji sa Fondacijom i Evropskim institutom za Mediteran.

 

OBLAST:

 

kultura

 

OPIS:

Tema ovogodišnjeg konkursa je “Sjećanje i identitet: promišljanje o kulturnom nasljeđu” (Memory and identity: rethinking cultural heritage) i posvećena je obilježavanju 2018. kao Evropske godine kulturnog nasljeđa. Autori 15 najbolje rangiranih priča od strane međunarodnog žirija će biti pozvani u Barselonu na ceremoniju dodjele nagrada (19. septembar) i prateće kulturne sadržaje koji će biti organizovani u periodu 19-21. septembar. Organizatori pokrivaju troškove prevoza, vize, smještaja i boravka.

 

USLOVI:

– Pravo učešća imaju osobe starosti od 18 do 30 godina.
– Kratke priče moraju biti originalne i napisane na bilo kojem od zvaničnih jezika 43 države Euro-mediteranske oblasti.
– Jedan autor može poslati samo jednu priču.
– Priče moraju biti obima do 2500 riječi.

 

NAČIN PRIJAVE:

Priče moraju biti poslate u Word formatu, na email adresu: concurso@iemed.org. U mejlu je neophodno naznačiti naslov rada i osnovne podatke o autoru: ime, telefon, poštansku adresu, email i datum rođenja. Odabrane priče će biti objavljene u digitalnom formatu, na originalnom jeziku uz prevod na engleski jezik.

ROK ZA PRIJAVU:

20. april 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Detaljnije informacije možete pronaći na:
Međunarodni literarni konkurs “A Sea of Words”