M!M na konsultacijama o Programu pristupanja EU

Predstavnik Mladiinfo Montenegro učestvovao je na konsultativnom sastanku o izradi nacrta Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017-2018. Konsultacije je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova, 19.01.2017. godine u hotelu “Centre Ville” u Capital Plazi.

Sastanak je otvorio ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, koji je istakao da je pripremljen nacrt o Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, oročen na dvije godine. Planiran je cijeli niz aktivnosti, kako u strategijskom tako i u zakonodavnom dijelu.
“Očekujem da ćemo današnjim razgovorom sa vama i prilozima koje smo dobili tokom posljednjih dana, i kroz produženi rok za konsultacije od civilnog sektora, sigurno doći do kvalitetnog dokumenta koji ćemo predstaviti na Vladi sljedeće sedmice”, izjavio je ministar evropskih poslova.
Sekretar pregovaračke grupe za vođenje Pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Miodrag Radović, dao je kratak pregled dokumenta koji sadrži preko 700 strana. Izdvojio je podatak da je za period od dvije godine planirano 817 obaveza, od čega 76 u strategijskom dijelu i 741 obaveza u zakonodavnom.
Predstavnici civilnog društva istakli su nezadovoljstvo, kako su rekli, zbog nemogućnosti da promijene tekst nacrta Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji jer je to već gotov i pripremljen dokument, koji će sljedeće sedmice biti na dnevnom redu Vlade.