M!M-tim u proširenom sastavu

NVO Mladiinfo Montenegro održala je 11.01.2017. sastanak sa visokoškolcima koji su se prijavili za stručno osposobljavanje u ovoj organizaciji.

Ove godine putem programa stručnog osposobljavanja M!M-u se pridružilo 18 pripravnika, i to iz Podgorice, Nikšića i Berana. Tim povodom u prostorijama M!M-a održan je sastanak gdje su pripravnici imali priliku da se upoznaju sa predstavnicima organizacije. Takođe, održana je obuka o pisanju vijesti i ubacanju vijesti na sajt. Na sastanku je prezentovan dosadašnji rad organizacije kao i pravila i zaduženja tokom pripravničkog rada u organizaciji. Na kraju potpisani su ugovori i uspostavljena saradnja na obostrano zadovoljstvo.

Tokom obavljanja stručnog osposobljavanja pripravnici će steći znanje iz oblasti novinarstva, sportskog novinarstva, prevodilaštva, lektorisanja, primijenjenog računarstva i marketing menadžmenta. Oni će raditi na podizanju svijesti o temama koje se tiču mladih, kroz učešće u aktivnostima organizacije, promovisaće i isticati značaj neformalnog obrazovanja i raditi na ličnom i profesionalnom razvoju.

Radom na portalima http://www.mladiniksica.me/ i https://www.mladiinfo.me/, https://www.mladiinfo.me/ radiće na povećanju nivoa informisanosti, pospješivanju i aktivizma i većem stepenu mobilnosti mladih ljudi.

M!M teži da mladima obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, kao i ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.

Članovi M!M tima sigurni su da će sa novim mladim ljudima u narednih devet mjeseci, udruženim snagama i zajedničkim radom realizovati nove projekte i približiti se ostvarenju misije organizacije.