na slici je poster sa par forografija sa obuke na kojima su ucesnici s diplomama kao i kutija koju su napravili za izbore

m!M na obuci o demokratiji u Tikocinu

Predstavnici NVO Mladiinfo Crne Gore učestvovali su na omladinskoj razmjeni u Tikocinu, Poljska, od 13.06. do 20.06.2024. godine. Tema razmjene bila je demokratija. Organizator projekta bila je NVO Youth Human Impact iz Poljske, a slogan cijelog projekta glasio je “The power is in your hands!”.

Zemlje koje su učestvovale u ovom projektu bile su: Crna Gora, Albanija, Grčka, Portugal, Poljska i Gruzija. Projekat je imao za cilj da kod učesnika poveća znanje o osnovnim pitanjima vezanim za demokratski sistem, kao i da podigne svijest o ključnom uticaju koji mladi imaju na demokratski život. Takođe, ovaj projekat je želio da pokaže kako mladi mogu da kreiraju i utiču na sopstvenu budućnost u društvu kroz uključenost u demokratski život i preuzimanje društvenih inicijativa. Cijeli projekat bio je prožet nizom aktivnosti kako bi učesnici kroz različite aspekte života govorili o demokratiji. Svaki dan počinjao je s nekom teambilding igrom kako bi se osigurala dobra energija za ostale aktivnosti. Kraj svakog dana bio je rezervisan za interkulturalno veče, kada smo slušali zanimljivosti o državama koje su bile dio projekta. Prvog dana govorili smo o stanju demokratije u državama koje su učestvovale u projektu. Sljedeći dan bio je rezervisan za medije. Potom je došao najuzbudljiviji i najnapetiji dan kada su održani izbori partija sastavljenih od učesnika. Ostalih dana pokrivene su još neke teme vezane za mlade i demokratiju, a kao završni zadatak napravili smo igru koja će mladima služiti da se bolje upoznaju s politikom. 2Projekat je završen dodjelom sertifikata, nakon čega se organizatorka još jednom obratila svima i zahvalila na aktivnom učešću i doprinosu.

Razmjena je organizovana u okviru projekta “(Demo)cracy – the power is in You(r)th Hands”, koji je finansiran kroz Erasmus plus program.