m!M na okruglom stolu Green Home-a

Prisustvo medija na skupovima koji se bave životnom sredinom od velikog su značaja za istraživanja koja se sprovode na tu temu, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovala nevladina organizacija Green Home. Događaj pod nazivom „Procjena uticaja i strateška procjena uticaja na životnu sredinu kao instrumenti zaštite životne sredine“ organizovan je 07.02.2018. a prisustvovala mu je predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro.


Predstavnik Green Homa Andrija Čabarkapa predstavio je značaj same konferencije.
“Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj“, koji ima za cilj da organizacije civilnog društva budu angažovane kao ravnopravni akteri sa državnim insitucijama i profesionalnim kompanijama u nacionalnim procesima zakonskih revizija i donošenja odluka kada je u pitanju procjena uticaja (PU) i strateška procjena uticaja na životnu sredinu”, kazao je Čabarkapa.


Nataša Kovačević, direktorica nevladine organizacije Green Home kazala je da ova tema zavređuje posebnu medijsku pažnju.


“Danas investitori koji se odluče da investiraju u Crnoj Gori, to rade u oblasti životne sredine”, saopštila je Kovačević.


Naglasila je da je podrška zaštiti životne sredine više deklarativne prirode nego što postoji spremnost da se primijene zakoni i preduzmu druge mjere koje su u skladu sa međunarodnim standardima. Ona je dodala i da istraživanja koja se sprovode radi utvrđivanja trenutnog stanja kada je u pitanju životna sredina nijesu na zadovoljavajućem nivou.


Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu pri Ministarstvu za održivi razvoj i turizam Ivana Vojinović kazala je da su konferencije i okrugli stolovi ovakvog tipa dobra prilika da se unaprijedi procedura primjene procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene uticaja na životnu sredinu ne samo zbog izvještaja Evropske komisije o napretku već zbog toga što sami uviđamo da se uvijek može i više i bolje u odnosu na primjenu ove prilično kompleksne procedure.
“Slobodno mogu reći da smo mi imali prekretnicu u tom našem zelenom zakonodavstvu negdje od 2005. godine kada je Skupština Crne Gore donijela čitav set zakona u ovoj oblasti uključujući donošenje strategija koje su usklađene sa evropskim direktivama u oblasti procjene uticaja na životnu sredinu i strateški koncept uticaja na životnu sredinu. Od te 2005. godine zahvaljujući tim zakonima značajno se povećao obim nadležnosti, rada, obaveza državne uprave i nadležnih ministarstava i nadležnih lokalnih sekretarijata što je i razlog zašto je odložena primjena ovog zakona za 2008. godinu kako bi se tokom te tri godine steklo neko znanje i dodatna praksa u odnosu na primjenu tih propisa”, kazala je Vojinović.


Ona je takođe dodala da je naša država 2013. uskladia svoj zakonski okvir sa standardima Evropske unije.


Ilija Radović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine predstavio je statističke podatke koji govore o transparentnosti rada agencije.


“Od 2009. godine zaključno sa 2017. godinom u Agenciji je sprovedeno ukupno 526 projekata, od toga za 193 projekta su donijeta riješenja da nije potrebna izrada ebalorata za procjenu uticaja, a za 26 projekata je odbijen zahtjev to jest nije izdata ekološka saglasnost”, kazao je Radović.


On je takođe dodao da su do sada izdate 32 ekološke saglasnosti a da su dvije u procedure.