M!M na proslavi COF-a

Predstavnici NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovali su okruglom stolu na temu „Umrežavanje mladih u Crnoj Gori“ koji je organizovan povodom šestog rodjendana Crnogorskog omladinskog foruma.

Okrugli sto otvorila je Milica Žugić, Generalni sekretar, koja je predstavila Crnogorski omladinski forum, dosadašnje i planirane aktivnosti. „COF je nacionalni savjet mladih ili krovna omladinska organizacija koja okuplja omladinske organizacije, NVO koje rade sa mladima, podmlatke političkih partija i sindikata, kao i druge strukture koje se bave mladima u Crnoj Gori. Njegova uloga je da bude glas mladih i da zastupa njihove interese kod Vlade Crne Gore“, pojasnila je Žugić.

Predstavljajući urađeno za šest godina ona je kazala da je moglo biti urađeno mnogo više i da se COF više fokusirao na međunarodnu saradnju i izradu Statuta, Pravilnika i Poslovnika, ali da se treba više baviti promocijom COF-a i izgradnjom unutrašnjih kapaciteta mreže.

„Mislim da je cijela priča umrežavanja organizacija koje se bave mladima u Crnoj Gori počela suviše rano. Prije osam godina kada smo započeli proces osnivanja omladinska politika, klubovi, savjeti mladih bili su nedovoljno poznati i nerazvijeni u Crnoj Gori. U prethodnih par godina urađeno je mnogo na tom polju i smatram da je pravo vrijeme da se ta tema aktuelizuje i da COF postane poznat i priznat kao nacionalni omladinski savjet u Crnoj Gori“, istakla je Žugić.

Ona je dodala i da Zakon o mladima nije dobar u dijelu definisanja krovne omladinske organizacije i da se ona ne može osnovati na način na koji je propisano, jer bi trebalo mnogo godina dok se uspostave savezi na lokalnom, pa na nacionalnom nivou. Takođe je naglasila da je Crna Gora među prvima u regionu krenula sa osnivanjem krovne omladinske organizacije, ali da danas značajno zaostaje, naročito kad se uporedi sa Srbijom. Žugić se nada da će u narednom periodu, zajedno sa Direkcijom za mlade, raditi na izmjenama Zakona o mladima, u kojem će pozicija i uloga krovne oladinske organizacije biti prepoznata i jasno određena.

 

Ispred Direktorata za mlade koji funkcioniše u okviru Ministarstva sporta prisutne je sa aktivnostima tog Vladinog resora upoznala Vanja Kontić. Ona je kazala da je usvajanje Zakona o mladima i Strategije za mlade značajno olakšala sprovođenje omladinske politike u Crnoj Gori.

„Na taj način omogućeno je i raspisivanje konkursa kroz koji smo podržali ukupno 36 projekata. Takođe, radi se i na unapređenju kvaliteta života mladih, umrežavanju mladih, unapređenju omladinskog rada i aktivizma. Započet je proces formiranja Savjeta za pitanje mladih, koji će biti tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u cilju unapređenja omladinske politike“, saopštila je Kontić. Ona je istakla i da je Ministarstvo sporta imalo veliku ulogu u uspostavljanju lokalne kancelarije Regionalne kancelarije za mlade (RYCO) i u cijelom procesu osnivanja RYCO-a. Kako je navela, Crna Gora je prva od zemalja regiona koja je uspjela da ispuni sva tri uslova za uspostavanje Regionalne kancelarije za mlade.

Dimitrije Jovićević, predstavnik Crne Gore u RYCO rekao je nešto više o samom procesu osnivanja kao i o trenutnim i predostojećim aktivnostima. „RYCO je nastao kao posledica dešavanja koja su se dogodila na Balkanu poslednjih 20 godina. Inicijativa je, uz pomoć Evropske unije, ujedinila Vlade šest zemalja Balkana i to: Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Cilj RYCO-a je da daju priliku mladim ljudima sa Zapadnog Balkana da se povežu, ostvaruju kontakte, odlučuju o različitim temama i stvaraju nova partnerstva“, kazao je on.

Jovićević je za oktobar najavio i raspisivanje poziva za projekte nevladinih i omladinskih organizacija o kojem će više informacija biti u septembru.

Šef lokalne RYCO kancelarije Edin Koljenović predstavio je ulogu i način funkcionisanja kancelarije koja je smještena u Omladinskom centru. Najavio je prvi sastanak tima u Kolašinu na kojem će se raditi na izradi kapaciteta lokalnih kancelarija, samog Sekretarijata i na akcionom planu.

„U procesu formiranja je i Savjetodavni odbor u kojem će takođe postojati eksperti i partneri koji će moći da doprinesu razvoju kancelarije, kako bi u septembru počele prve aktivnosti koje će promovisati samu kancelariju sa fokusom na prvi poziv koji če biti raspisan u oktobru“, rekao je Koljenović.

U toku diskusije učesnici su razgovarali i o završenom konkursu Ministarstva sporta, na kojem je veliki broj organizacija ostaao bez podrške radi nepotpune dokumentacije. Dali su sugestiju da se procedura olakša naročito kad su u pitanju razne potvrde koje izdaju državni organi a koje je trebalo dostaviti. Bilo je riječi i o otvaranju omladinskih klubova u drugim opštinama, kao i o potencijalnim izmjenama Zakona o mladima.

Na kraju okruglog stola prisustni su se počastili i rođendanskom tortom i osvježenjem koji su donacija NVO Mladiinfo Montenegro, jedne od članica Crnogorskog omladinskog foruma.