Poziv za prijavljivanje za nagradu

Poziv za nagradu za “Stručno usavršavanje u malim i srednjim preduzećima u različitim fazama karijere” je otvoren do 27. septembra 2017. godine.
Mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu evropske ekonomije. Ukupno 99 odsto svih preduzeća u Evropskoj uniji su upravo mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju više od 67 odsto ljudi na poslu.
Glavni ciljevi ove nagrade su:
-da pruži vidljivost najboljim praksama širom Evropske unije
-da privuče pažnju javnosti na temu učenja tokom profesionalnog života i novih praksi i politika
-da se fokusira na učenje koje se odvija van inicijalnog obrazovanja, kako bi se podržalo dalje sticanje vještina za uspešno upravljanje karijerom
Za više informacija o dodjeli nagrade, kriterijima za prijavljivanje i i kriterijuma za izbor, pročitajte liflet za nagradu:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18082&langId=en
i popunite aplikacioni formular:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training_at_Work_Award.