M!M na sastanku omladinskih organizacija

Predstavnici Mladiinfo Montenegro učestvovali su na sastanku sa predstavnicima omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima održanog trećeg marta u prostorijama Omladinskog centra.

Sastanak je organizovan u okviru aktivnosti projekta „Testiranje modela rada Omladinskog centra“ kojeg sprovodi NVO Centar za mlade – Proaktiv a koja je zadužena za sprovođenje i organizaciju aktivnosti u okviru Omladinskog centra u narednom periodu u trajanju od tri mjeseca.

Cilj sastanka bio je prikupljanje akrivnosti koje su organizacije planirale da sprovode u prostorijama Omladinskog centra kao i ideja za korišćenje prostora i planova za buduće funkcionisanje centra.

Sugestije predstavnika organizacija za korišćenje Omladinskog centra uzete su na razmatranje i nacrt pravila i procedura tek slijedi i dalje će se razvijati i nakon perioda testiranja.