M!M održao radionicu o migrantima u Evropi i Crnoj Gori

NVO Mladiinfo Montenegro u saradnji sa NVO Jump održala je radionicu pod nazivom “Migracije i azilanti i njihov uticaj na Crnu Goru“, u okviru projekta “Migration enriching society”.

Radionica je održana trećeg marta u prostorijama NVO Mladiiinfo Montenegro u Podgorici.
Radionicu su držali: trener za rad sa mladima Virna Hadžiosmanović, urednik Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa Vladimir Otašević, kao i članica organizacije Mladiinfo Montenegro Suzana Vučetić.

Urednik Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa Vladimir Otašević na radionici je govorio o istraživačkom novinarstvu uopšteno, ali i o samim migracijama i položaju azilanata u Crnoj Gori. Takođe, ukratko je objasnio na koji način azilanti dolaze u Crnu Goru i zbog čega.
„Veliki broj migranata došao je u periodu 2014/15 godine u Crnu Goru, ali mali broj njih je dobio azil, svega deset do 15. Dolazi do pojave lažnih azilanata koji podnesu zahtjev i onda ih nema, nakon određenog vremenskog perioda napuste granice Crne Gore“, kazao je Otašević.
U svom izlaganju govorio je još i o tome na koji način sprovesti istraživačku priču i prikupiti potrebne informacije kako bi priča bila sprovedena do kraja.
Prisutnima se obratila i članica NVO Mladiinfo Montenegro Suzana Vučetić koja je sa njima razmijenila svoje iskustvo o migracijama, budući da je prisustvovala na nekoliko radionica koje su bile na istu temu. Opisala je kako su protekle njene posjete raznim ustanovama u Berlinu koje primaju migrante i staraju se o njima.

Među prisutnima su bili članovi ove nevladine organizacije, volonteri i svi koji su bili zainteresovani. Gosti radionice bili su migranti iz Libije, Ahmida Taworghi, Ahmed Abdelmalek, Mohammed Abudabbus koji su ispričali svoje životne priče. Objasnili su zašto su došli u Crnu Goru, opisali svoje iskustvo i utiske tokom boravka u našoj zemlji.
Publika je između ostalog imala priliku da se uključuje u diskusiju i iznosi svoje mišljenje kako o migrantima u Evropi tako i o situaciji u Crnoj Gori.
Projekat “Migration enriching society” realizuje se u sedam evropskih zemalja: Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Holandiji, Bosni i Hercegovini, Španiji i Hrvatskoj. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti među mladim ljudima o važnosti rada sa licima iz različitih sredina i upoznavanje sa osnovnim problemima migracije.

M!M je osnovana sa ciljem da poboljša položaj mladih u Crnoj Gori, kroz informisanje, edukaciju i njihovo aktivno učešće u društvu.