M!M na trening kursu „Enter Unity – EU4U“

Volonterka organizacije, Mladiinfo Montenegro, učestvovala je na projektu „Enter Unity-EU4U“ koji je održan od 8. do 15. novembra u Limassolu, Kipar.

Projekat je organizovan od strane DOREA Educational Instituta, a učešće našeg člana je bilo podržano od strane AREC-a.
Na treningu je bilo 36 učesnika iz Bugarske, Hrvatske, Kipra, Makedonije, Italije, Litvanije, Crne Gore, Rumunije, Republike Slovačke i Turske.
U sklopu Erasmus+ programa, kroz trening kurs „EU4U“ mladi aktivisti, kao i oni koji učestvuju u radu sa mladima, imali su priliku da prošire svoje znanje i vještine, sa ciljem da utiču na podizanja svijesti omladine o važnosti njihovog djelovanja u društvu.
Program treninga bio je sastavljen od predavanja i zadataka koji su podržani i vođeni od strane iskusnih trenera. Trening kurs imao je cilj da promoviše i podigne inicijativu i kreativnost svih učesnika i da utiče na njihov budući rad sa mladima i razvoj omladinske politike, kao što je organizovanje projekata i pružanje interkulturalnih i neformalnih iskustava za mlade ljude.

15107472_10209564983494221_4945926122700680837_n

Kroz specifične izazove i zadatke učesnici su imali priliku da shvate važnost timskog rada, značaj svoje uloge u timu, unaprijede komunikacione vještine i vještine prezentovanja pred grupom, stvore osjećaj inicijative i preduzetništva, bolje razumiju uticaj kulture na civilno društvo. Jedan od zadataka bila je i društvena kampanja korišćenjem društvenih mreža koja je imala za cilj da se preko kreativnih videa dopre do mladih ljudi i pobudi u njima osjećaj značajnosti, slobode, kreativnosti, kao i da im se stavi do znanja da za njih u društvu postoje brojne šanse koje treba iskoristiti.

15178233_10209564983374218_2823235327827040143_n