M!M radionica „Migracije i azilanti, njihov uticaj na Crnu Goru”

Mladiinfo Montenegro u okviru projekta “Migration enriching society” u partnerstvu sa NVO Jump organizuje radionicu pod nazivom “Migracije i azilanti, njihov uticaj na Crnu Goru”.
Radionica će se održati 03.03.2017. u prostorijama organizacije Mladiinfo Montenegro ul. Svetozara Markovića 32. sa početkom u 11 časova.
Radionicu će voditi Virna Hadžiosmanović trener za rad sa mladima, Vladimir Otašević urednik Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa kao i Suzana Vučetić član organizacije Mladiinfo Montenegro. Predavači će govoriti o stanju azilanata u Crnoj Gori i njihovom uticaju na naše društvo. Prisutni će imati priliku da se upoznaju i sa istraživačkim novinarstvom i na koji način novinari istraživači traže podatke o azilantima. Upoznaće se sa situacijom azilanata u Berlinu i funkcionisanju njihovog centra za azilante.
Gosti ove radionice biće Ahmida Taworghi, Ahmed Abdelmalek, Mohammed Abudabbus, studenti iz Libije koji će ispričati svoje životne priče.
Radionica je besplatna i mogu joj prisustvovati svi zainteresovani mladi.
Projekat “Migration enriching society” realizuje se u sedam evropskih zemalja: Crna Gora, Srbija, Makedonija, Holandija, Bosna i Hercegovina, Španija i Hrvatska. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti među mladim ljudima o važnosti rada sa licima iz različitih sredina i upoznavanje sa osnovnim problemima migracije.
M!M je osnovana sa ciljem da poboljša položaj mladih u Crnoj Gori, kroz informisanje, edukaciju i njihovo aktivno učešće u društvu. Više informacija o našim aktivnostima možete naći na našem sajtu www.mladiinfo.me.