mladiinfo

m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji

Nevladina organizacija (NVO) Mladiinfo Montenegro postavila je danas štand na Gradskom trgu u Nikšiću u okviru projekta “Misli lokalno, djeluj lokalno! Borba protiv korupcije na lokalnom nivou”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN), NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO “Inkubator” iz Kotora, a finansira se iz sredstava Evropske unije.

Cilj aktivnosti bio je informisanje građana o korupciji, kako da je prijave, kome da se obrate i slično. Predstavljen je i izvještaj o korupciji u zdravstvenim ustanovama u opštini Nikšić koji je napravila NVO Mladiinfo Montenegro u okviru projekta “Penicilin za korupciju”.
Interesovanje građana bilo je na zavidnom nivou. Prilazili su štandu, uzimali edukativne materijale, ali i komentarisali da korupcije ima i previše i da sumnjaju da se može spriječiti, a kamoli iskorijeniti. Većina građana smatra da je sve više koruptivnih radnji naročito u državnim institucijama, ali i u zdravstvu. Saglasni su i sa tvrdnjama u Izvještaju o korupciji u zdravstvenim ustanovama u Nikšiću koji je NVO Mladiinfo Montenegro napravila nakon jednomjesečnoh monitoringa u februarau ove godine.

mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji
mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji

Novinari su u toku jednomjesečnog monitoringa nikšićkih zdravstvenih ustanova zabilježili više slučajeva u kojima je neko od članova medicinskog osoblja primio poklon od pacijenata. Podaci istraživanja pokazali su da stanovnici Nikšića i do tri mjeseca čekaju na pregled određenih organa, a čak se i na laboratorijske pretrage i nalaze čeka duže od dvije sedmice od dana zakazivanja. U nikšićkom Domu zdravlja mjesecima su svakodnevne gužve ispred biohemijske laboratorije, gdje se rade nalazi. Neki od pacijenata kazali su da su zakazani za tek 10 ili 15 dana. Dok Nikšićani smatraju da se u njihovim zdravstvenim ustanovama prava pacijenata ne poštuju dovoljno, a pola njih ne zna ko je Zaštitnik prava pacijenata, niti kako mu se žaliti. Većina ljudi koji znaju za funkciju Zaštitinika i njegovo ime u neposrednoj komunikaciji sa novinarima tvrdii su da nema svrhe obraćati mu se. Monitoring kao i sami izvještaj bili su dio projekta “Penicilin za korupciju” koji je finansijski podržao Centar za građansko obrazovanje kroz projekat “Misli lokalno, djeluj lokalno! Borba protiv korupcije na lokalnom nivou”.
Pojam korupcija potiče od latinske riječi (corrupere) što znači uništiti, razoriti, kvariti, oslabiti, raspadati se. Korupcija predstavlja zloupotrebu javnih ovlašćenja za privatnu korist, odnosno iznevjeravanje povjerenja brige za javno ili privatno dobro, zarad ličnih ili drugih partikularnih interesa. Srećemo je u svim oblastima i na svim nivoima društvenog života, u pravnom, javnom, akademskom, civilnom i političkom sektoru. Borba protiv korupcije počinje od svakog od nas. Cilj svake antikoruptivne strategije je učiniti korupciju kažnjivim, neisplativim i neprihvatljivim načinom društvenog ophođenja. Suočavanje građana sa negativnim moralnim, političkim i ekonomskim efektima korupcije prvi je korak u borbi protiv nje.

mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji
mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji
mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji
mladiinfo
m!M razgovarala sa Nikšićanima o korupciji