mladiinfo

m:tel nagradni konkurs za srednjoškolce

Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. iz Podgorice objavljuje konkurs za izradu aplikacija u Android™ i iOS operativnim sistemima za mobilne uređaje. Konkurs je namijenjen učenicima 12 srednjih škola iz Crne Gore.

OBLAST:

tehnologija, programiranje

OPIS

Konkurs je otvoren za pojedince ili timove iz srednjih škola, a biće organizovan kroz dva nivoa takmičenja:

1) državno finale u kom učestvuju škole

2) regionalno finale koje nosi naziv “Regionalni app izazov” u kom učestvuje po pet timova sa odgovarajućim aplikacijama, izabranim na m:tel app konkursu u Crnoj Gori, mts app konkursu u Srbiji i m:tel app takmičenju u Bosni i Hercegovini. O vremenu i mjestu prezentacije radova timovi će biti naknadno obaviješteni. Najbolji učesnici će osvojiti vrijedne pametne telefone. U regionalnom finalu dodijeljuju se dvije nagrade:

a) prva koja se dodjeljuje timu čiju aplikaciju žiri ocjeni kao najuspješniju
b) specijalna nagrada pod nazivom “Snaga inovacije – Igor Osmokrović” za aplikaciju za koju žiri procjeni da se posebno izdvaja po inovativnosti.

USLOVI

Mogu se prijaviti pojedinci ili timovi iz srednjih škola koji su zainteresovani za programiranje. Tim može da broji najviše tri člana koji moraju biti učenici iste škole. Učenik može istovremeno da učestvuje i samostalno i kao član samo jednog tima, ali sa različitim aplikacijama. Pravo na prijavu ostvaruju učenici sljedećih škola:

1) JU Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica
2) JU Gimnazija “Stojan Cerović”, Nikšić
3) JU Gimnazija “Tanasije Pejatović”, Pljevlja
4) JU Gimnazija “Panto Mališić”, Berane
5) JU Gimnazija “30.septembar”, Rožaje
6) JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović”, Podgorica
7) JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić
8) JU Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica
9) JU Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje
10) JU Srednja mješovita škola ”Bećo Bašić”, Plav
11) JU Srednja mješovita škola ”Mladost”, Tivat
12) JU Srednja pomorska škola, Kotor.

U zavisnosti od broja prijavljenih aplikacija, žiri može napraviti uži izbor aplikacija i pozvati timove na prezentaciju – državno finale. U državnom finalu žiri bira pet najboljih aplikacija i na istovjetan način nagrađuje pet timova čije su aplikacije izabrane. Na ovaj način izabrani timovi stiču pravo da učestvuju u nastavku takmičenja – regionalnom finalu, a aplikacije se smatraju finalnim i ne smiju pretrpjeti bilo kakve dodatne intervencije i izmjene.

U regionalnom finalu učestvuje ukupno 15 timova – po pet izabranih na m:tel app konkursu, m:tel app konkursu u Bosni i Hercegovini i mts app konkursu u Srbiji, a za koje veže isti uslovi učešća i izbora aplikacija kao za m:tel app konkurs u Crnoj Gori.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijavna procedura za konkurs se odvija u nekoliko koraka. Prvo je potrebno da jedan od članova tima popuni formular . Formular mora biti ovjeren pečatom i potpisom direktora škole. Formular, zajedno sa kratkim opisom aplikacije koju kandidati planiraju da izrade, je potrebno poslati na email adresu: mtelappkonkurs@mtel.me. Nakon navedenog, gotove aplikacije se moraju dostaviti do 15. januara 2018. godine, a u zavisnosti od operativnog sistema, uključuju sljedeće elemente:

1) za aplikacije u Android™ operativnom sistemu:

– cjelokupan projekat aplikacije koji je kreiran u Android Studio-u ili Eclipse-u
– funkcionisanje aplikacije mora da bude obezbijeđeno na Andorid 4.0 OS-u i novijim verzijama
– dostaviti dokument sa tehničkim opisom rješenja, izdvojenim i opisanim cjelinama i strukturom aplikacije, kao i opisom funkcionalnosti aplikacije (3-4 strane)
– logo aplikacije u formatu 512×512 px
– screenshot-ove aplikacije (5 do 7 screenshot-ova)
– zvaničan opis aplikacije koji bi eventualno stajao na Google Play-u
– kompletan .apk file spreman za postavljanje na market
– jednu sliku rezolucije 1024×500 px za Feature graphics.

2) za aplikacije u iOS-u:

– dostaviti cjelokupan projekat kreiran u XCode razvojnom okruženju
– funkcionisanje aplikacije mora da bude obezbijeđeno na iOS 8.0 OS-u i novijim verzijama
– aplikacija mora biti napisana u programskom jeziku SWIFT
– dostaviti dokument sa tehničkim opisom rješenja, izdvojenim i opisanim cjelinama i strukturom aplikacije, kao i opisom funkcionalnosti aplikacije (3-4 strane)
– logo ili ikonica aplikacije
– aplikacija mora biti samo u Portrait view
– aplikacija mora da radi od modela 5S i narednim modelima
– testiranje aplikacije se vrši preko TestFlight-a.

Aplikacije koje učestvuju na konkursu ne smiju biti ranije objavljene na Android™ Marketu /Google Play prodavnici, na App Store-u, nekom drugom internet portalu ili sličnom konkursu. Svaki pojedinačni učesnik/tim koji učestvuje na konkursu može prijaviti najviše dvije aplikacije. Neophodno je da aplikacije koje učestvuju u državnom finalu m:tel app konkursa budu na crnogorskom jeziku ili višejezične, sa crnogorskim jezikom kao jednim od izbora.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

20. novembar 2017. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Kompanija za telekomunikacije m:tel je u aprilu 2007. godine dobila licencu za trećeg operatora na teritoriji Crne Gore. Misija m:tel-a je da postane značajan telekomunikacioni operator, prepoznat po kvalitetnim uslugama, pristupačnim cijenama, prijateljskom, otvorenom odnosu prema korisnicima, ali i po liderskoj ulozi u uvođenju novih tehnologija i servisa.

Detaljnije: m:tel nagradni konkurs za srednjoškolce