mladiinfo

Potreban računovođa National Fish and Wildlife fondaciji

Nacionalna fondacija za ribe i divlje životinje (National Fish and Wildlife Foundation) objavljuje konkurs za prijem kandidata na neodređeno vrijeme na radnu poziciju računovođe u kancelariji u Vašingtonu.

OBLAST:

računovodstvo

OPIS

Računovodstveni kadar će obavljati opšte računovodstvene poslove i pružati podršku odjeljenju za finansije na različitim projektima i inicijativama. Odabrani kandidati će imati sljedeće odgovornosti:

– obavljanje poslovnih aktivnosti na računima, uključujući gotovinski prijem i pripremu rasporeda za završetak mjeseca / kraj godine;
– usklađivanje računa banke i glavne knjige – aktivnosti uključuju analizu računa, istraživanje i pripreme za unos dnevnika, oblike internih transfera novca i druge zadatake;
– priprema postavke proizvođača i provjeravanje ključnih informacija;
– kreiranje i upravljanje nalogom za kupovinu unutar računovodstvenog sistema;
– pomoć pri revizijama, uključujući finansijske izveštaje;

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– bečelor (četiri godine) diploma iz oblasti računovodstva;
– tri godine iskustva u računovodstvu i odlično poznavanje računovodstvenih principa;
– poznavanje Microsoft Office Suite programa (Excel i Word);
– organizacione, analitičke i vještine za rješavanje problema;
– motivacija i izražene pisane i verbalne vještine komunikacije.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti online prijavni obrazac. U okviru obrasca, kandidati moraju dostaviti rezime i propratno pismo koje objašnjava interesovanje i kvalifikacije kandidata za datu poziciju.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

Osnovana 1984. godine, Nacionalna fondacija za ribe i divlje životinje je jedan od najvećih svjetskih donatora za zaštitu životne sredine. Organizacija sarađuje sa javnim i privatnim sektorom kako bi zaštitila ribe, divlje životinje, biljke i staništa.

Detaljnije: Potreban računovođa National Fish and Wildlife fondaciji.