mladiinfo

Takmičenje u Nikonovom malom svijetu

Nikon Small World forum objavljuje konkurs za sve kandidate koji žele da učestvuju u Nikon Small World takmičenju za najbolji video snimak i/ili fotografiju.

OBLAST:

umjetnost

OPIS

Video takmičenje pod nazivom “Mali svijet u pokretu” obuhvata svaku filmsku ili digitalnu fotografiju sa vremenskim razmakom snimljenim kroz mikroskop.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji imaju više od 18 godina. Kandidati moraju dostaviti sliku koja još nije osvojila neko fotomikrografsko takmičenje. Fotomikrografije se moraju snimiti pomoću svjetlosnog mikroskopa. Prihvatljivo je da se koriste sve vrste svjetlosnog mikroskopa i uzoraka. Elektronski i svi drugi mikroskopi koji ne snimaju slike koristeći tehnologiju optičkog svjetla se ne mogu koristiti. Kandidati ne smiju koristiti makro fotografiju.

Zaposleni u Nikon-u, članovi njihove porodice, žiri takmičenja i pojedinci koji se bave proizvodnjom ili prodajom mikroskopa, pratećeg pribora ili fotografske opreme ne ostvaruju pravo na prijavu.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na serveru gdje kandidati moraju postaviti digitalne slike i/ili filmove.

Slike moraju biti u jpeg, png, psd ili tiff formatu i video zapisi u flv, mp4, mpg, wmv, avi, mov formatu. Kandidati moraju dostaviti sliku velikog kvaliteta što se tiče veličine datoteke, bitne dubine i rezolucije.
Za slike na filmu je prihvaćena transparentnost od 35 mm. Dužina trajanja filma mora biti najviše 60 sekundi. Upotreba zvuka nije dozvoljena, a dodavanje grafike bilo koje vrste nije dopušteno.

Svaki učesnik može dostaviti najviše tri slike na takmičenju. Mora se popuniti i potpisati zvanični prijavni formular i njegov original ili kopija dostaviti u okviru onlajn obrasca.
Za sva dodatna pitanja, kandidati se mogu obratiti na email adresu: info@nikonsmallvorld.com.

ROK ZA PRIJAVU:

30. april 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Nikonov mali svijet se smatra vodećim forumom za prikazivanje ljepote i složenosti života koje se vide kroz svjetlosni mikroskop.

Detaljnije: Takmičenje u Nikonovom malom svijetu