mladiifo

Javna diskusija o nasilju nad ženama

Uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti koji partnerski sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, Sigurna ženska kuća poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u javnoj diskusiji pod nazivom „(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja” koja će se održati 29. novembra 2017. godine u prostorijama PR centra u Podgorici.

 

OBLAST:

 

nasilje nad ženama

 

OPIS

 

Događaj se organizuje kako bi obilježio početak kampanje pod nazivom „Krenimo zajedno”, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravu žena na život bez nasilja i pravu žrtava na efikasni koordinisani sistem zaštite. Javna diskusija će se održati 29. novembra 2017. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama PR centra u Podgorici.

Program će otvoriti predsjednica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević, nakon čega će uvodni govor održati Fiona Mekluni, stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP, i Hermann Spitz, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije. Poslije uvodnih govora, predviđena je diskusija sa učesnicama i učesnicima događaja.

 

USLOVI

 

Mogu učestvovati svi zainteresovani građani i građanke koji zagovaraju nenasilje – odgovorne političarke i političari, diplomatkinje i diplomate, ministarke i ministri, predstavnice i predstavnici institucija, predstavnice i predstavnici NVO-a i svi koji žele da se uključe u borbu protiv nasilja.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Nijesu potrebne prijave za učešće u javnoj diskusiji.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

Program počinje 29. novembra 2017. godine u 12.00 časova

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Sigurna ženska kuća je organizacija iz Crne Gore koja pruža sklonište ženama koje su žrtve nasilja. Pored toga, organizacija obezbjeđuje osnovne informacije i uspostavlja kontakte sa institucijama relevantnim za konkretan problem, daje psihološko-savjetodavnu pomoć, itd.

Detaljnije:

Javna diskusija o nasilju nad ženama