mladiinfo

Nomis postdoktorske stipendije u Bazelu

Nomis program stipendiranja (Nomis Fellowship Program) objavljuje konkurs za dodjelu stipendija studentima koji žele da upišu postdoktorske studije. Budući stipendisti će imati priliku da pođaju program za postdotorska istraživanja na Univerzitetu u Bazelu.

 

OBLAST:

humanističke, društvene i prirodne nauke

 

OPIS

Nomis stipendijski program obezbjeđuje platu svim budućim stipendistima i pokriva putne troškove i pristup infrastrukturi koja je potrebna za istraživanja. Program Nomis podržava inovativne istraživačke projekte vezane za to kako se slike ponašaju kao modeli ili paradigme u naučnim i estetskim kontekstima.

USLOV

Kandidat koji ispunjava kriterijume za ovu stipendiju mora posjedovati PhD diplomu, objavljenu monografiju ili tri publikacije u relevantnim časopisima.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na eikones@unibas.ch. Za process prijavljivanja, potrebno je da kandidat preuzme aplikacioni formular sa web stranice (dolje naveden link) i sakupi sljedeću dokumentaciju: propratno pismo, radnu biografiju, kontakt informacije dva relevantna lica za reference, dokaz o posjedovanju PhD diplome, opis projekta ( od dvije do tri strane) sa bibliografijom, primjerak objavljenih publikacija (20 strana). Prijave se podnose u PDF formatu.

ROK ZA PRIJAVU:

 20. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije:Nomis postdoktorske stipendije u Bazelu