mladiinfo

NASA stipendije za postdoktorska istraživanja

NASA Hubble Research Fellowship program stipendiranja objavljuje konkurs za dodjelu stipendija doktorandima koji namjeravaju da nastave svoja akademska istraživanja. Budući stipendisti će imati priliku da obavljaju nezavisna istraživanja u nekoj od izabranih akreditovanih i relevantnih institucija u Americi.

 

OBLAST:

astronomija, fizika i povezane discipline

 

OPIS

Početna godišnja stipendija uporediva je sa drugim stipendijama i podliježe godišnjem pregledu i prilagođavanju. Budući stipendisti će dobiti novčanu podršku za zdravstveno osiguranje, troškove preseljenja, putovanja, računarske usluge, publikacije i druge direktne troškove istraživanja.

 

USLOVI

Pravo na prijavu imaju inostrani studenti i američki državljani. Da bi bili kvalifikovani za Hubble Fellowship program, kandidati moraju imati PhD ili njoj ekvivalentnu diplomu stečenu ne ranije od prvog januara 2014. godine u oblasti astronomije, fizike ili povezanih disciplina, dok PhD studenti koji još nijesu primili diplomu u periodu dostavljanja aplikacija moraju obezbijediti dokaze o ispunjenju svih uslova za sticanje te diplome.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem. Potrebno je da kandidat ispuni aplikacioni formular i dostavi radnu biografiju, listu publikacija, sažetak prethodnih i trenutnih istraživanja (tri strane, sa referencama) i kopiju predloga istraživačkog projekta (tri strane teksta uz dvije strane referenci).

ROK ZA PRIJAVU:

2. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA


Detaljnije: NASA stipendije za postdoktorska istraživanja

Comments are closed.