mladiinfo

Dočekajte Novu godinu na Islandu

CADIP poziva zainteresovane kandidate iz čitavog svijeta na program interkulturalne razmjene koji će se održati na Islandu u periodu od 22. decembra do 3. januara.

OBLAST:

ekologija, zaštita životne sredine

OPIS

Sjedište volonterskog programa će biti u gradu Eskifjörður. Glavna ideja projekta je proslava Božića i promovisanje mira i prijateljstva kroz interkulturalno učenje i razmjenu.

U okviru projekta, jedan od zadataka volontera je ukrašavanje prostora postavljanjem svijetla i božićnih ukrasa. Volonteri će naučiti božićne pjesme iz cijelog svijeta i nastupati u domu za starije ljude i na javnim mjestima kao znak mira i multikulturalizma. Za novogodišnju noć biće organizovana zabava za volontere uz spektakularni vatromet.

Projekat se sastoji iz tri dijela:
– izrada video dokumentarca koji će biti usmjeren na način na koji Islanđani slave Božić u ruralnim područjima
– Auroras Borealis: volonteri će biti uključeni u projekt Time-Lapse koji će zabilježiti pomenuti prirodni fenomen
– interkulturalno učenje i razmjena : svake večeri druga zemlja će kuvati za ostatak grupe i biti zadužena za predstavljanje svoje zemlje i kulture na neformalni način.

Učesnicima programa će biti obezbijeđena jezička/kulturološka pomoć i smještaj, pri čemu se od volontera očekuje da ponesu i svoje vreće za spavanje. Za učešće u programu je potrebno izdvojiti novčanu naknadu u iznosu od 300 eura po učesniku.

USLOVI

Mogu se prijaviti volonteri iz čitavog svijeta – pojedinačno, grupno i porodično. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji imaju 18 ili više godina.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti CV i propratno pismo na email adresu:
contact@terrasylvestris.org

ROK ZA PRIJAVU:

Nije određen.

VIŠE INFORMACIJA

Kanadski savez za razvojne inicijative i projekte (CADIP) je neprofitna kanadska organizacija. Organizacija nije vjerski ili politički orijentisana. Kroz različite humanitarne i volonterske inicijative, CADIP promoviše mir, saradnju, toleranciju i razumijevanje u multikulturalnom, multietničkom i međunarodnom okruženju.

Organizacija takođe promoviše obrasce i primjere civilnih aktivnosti koje su usmjerene na služenje drugima, izgradnju društvenih veza i jačanje zajednica.

Detaljnije: Dočekajte Novu godinu na Islandu

Iz oblasti ekologije preporučujemo i Doktorska istraživanja na Max Planck institutu