NVO Mladiinfo Montenegro na sastanku MERSP-a

Predstavnici NVO Mladiinfo Montenegro učestvovali su na sastanku Skupštine Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške za osobe sa invaliditetom (MERSP) iz Nikšića. Sastanak je održan u Baru, 16. septembra 2015. godine.

Održana je redovna sjednica na kojoj su usvojeni ključni dokumenti za funkcionisanje Mreže kao što su Strateški plan rada i Pravilnik o radu. Na sastanku je urađena evaluacija dosadašnjeg toka projekta “Pružanje kvalitetnih servisa podrške za OSI” koji je finansiran od strane Vladine komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u iznosu od 6 900 eura, a razgovaralo se i o novom projektu koji MERSP priprema za ovogodišnji konkurs.

Ciljevi sprovedenog projekta bili su razvoj socijalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori kroz partnerstvo, saradnju i umrežavanje na svim nivoima, dok su specifični ciljevi bili jačanje kapaciteta članica mreže, razvoj saradnje i umrežavanje sa drugim NVO OSI, kao i jačanje saradnje sa predstavnicima institucija, ministarstava i sl.

U okviru projekta održana su dva seminara za članice Mreže, godišnja skupština, sastanak MERSP-a, sastanci sa predstavnicima lokalne uprave Mojkovca, Herceg Novog, Nikšića i Bara, a u planu je realizacija okruglog stola i seminara za krovne organizacije OSI u CG i predstavnike opština iz pet gradova.

Zahvaljujući ovom projektu sve članice osnažile su svoje kapacitete a osobe sa invaliditetom su dobile stručnu podršku i poboljšanje kvaliteta života putem lobiranja za njihova prava.

Članice MERSP-a su NVO Adria iz Bara, NVO Srce iz Mojkovca, NVO Zrak sunca iz Herceg Novog, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, NVO Mladiinfo Montenegro, NVO Karitas barske nadbiskupije i NVO Naša budućnost iz Nikšića.

Mreža postoji tri godine i pokušava da osnaži kapacitete članica i pomogne svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori u ostvarivanju njihovih prava. Razvila je kvalitetnu saradnju sa drugim NVO, sa predstavnicima javnih institucija, ministarstava i lokalnih uprava, uz plan za zajednički rad na realizaciji projekata iz domaćih i evropskih fondova.