Održan sastanak Crnogorske mreže Fondacije Ana Lind

U Galeriji “Klub” Centra savremene umjetnosti Crne Gore održan je sastanak Crnogorske mreže Fondacije Ana Lind na kome su pored predstavnice nevadine organizacije Mladiinfo Montenegro bili i članovi drugih NVO iz Podgorice.
Sastanak je vodio koordinator Crnogorske mreže ALF Boris Abramović koji je podsjetio da je Fondacija osnovana 2004. godine kao jedna od inicijativa Mediteranskog partnerstva- Unije za Mediteran.

Tom prilikom on je kazao da je ALF međuvladina institucija koja okuplja predstavnike civilnog društva i građana širom Mediterana u cilju izgradnje povjerenja i međusobnog razumjevanja.

O vrlo važnoj temi za sve aktere kulture govorila je Nataša Nelević ispred NVO “NOVA” koja je istakla važnost interkulturalnosti u savremenom crnogorskom kontekstu i ulogu civilnog sektora.
Dr. Vuk Vuković sa Fakulteta dramskih umjetnosti govorio je na temu Multikulturalnost i Medijski dijalog.
“Multikulturalizam daje jednake mogućnosti za sve kulture koje čine kulturni mozaik jedne zemlje. Nema hijerarhije među kulturama, i akcenat je na zaštiti i očuvanju a ne na razmjeni i interakciji. Interkulturalizam je kritika statičnog koncepta multikulturalizma koja promoviše dinamične odnose i uticaje između različitih kultura jedne zemlje “, kazao je dr Vuković.

Koordinatorka deska za Kreativnu Evropu Ministarstva kulture Milena Ražnatović je kazala da je Kreativna Evropa veoma važna zbog globalizacije i digitalne tehnologije, ted a je to novi način nastanka kulturnih i kreativnih djela, njihove distribucije i promocije.
“KE je veoma važna i zbog fragmentacije tržišta. Na primjer kako doći do čitalaca u drugim zemljama, kako omogućiti bioskopskim ili pozorišnim posjetiocima da vide inostrane radove “, kazala je Ražnatović.