“Penicilin za korupciju” stiže u Nikšić

NVO Mladiinfo Montenegro organizovala je dvodnevni trening za novinare o istraživačkom novinarstvu u oblasti zdravstva, 21. i 22. januara 2017. godine, u sklopu projekta „Penicilin za korupciju“. Događaj je održan u Hotelu „Trim“, a projekat je podržan kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN CG) iz Podgorice, finansiran iz sredstava Evropske unije.

Mladi novinari iz Nikšića imali su priliku da se upoznaju sa pojmom istraživačko novinarstvo, kao i da nauče razliku između “običnog” i istraživačkog novinarstva, informišu se o zakonodavnom okviru, kao i da identifikuju potencijalne teme na kojima će raditi. Takođe su usavršavali tehnike pisanja,  vježbali podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama, upoznali se sa Etičkim kodeksom novinara. Tri mlada novinara, učesnici projekta „Penicilin za korupciju“, učili su i o izvorima i sagovornicima za pisanje istraživačkih priča, zviždačima i javnim nabavkama u zdravstvu. Identifikovane su teme na kojima će raditi tokom naredna dva mjeseca. U okviru projekta planirano je da navinari naprave istraživačke priče o nepravilnostima i korupciji u nikšićkim zdravstvenim ustanovama. One će biti objavljene na portalu www.mladiniksica.me, kao i na sajtu CIN CG-a.

Koordinatorka projekta i predsjednica NVO „Mladiinfo Montenegro“ Milica Žugić kazala je da se ta organizacija prvi put bavi korupcijom u zdravstvu, ali da žele da podignu svijest građana o tom problemu, kao i da aktiviraju mlade ljude, da se uključe u rješavanje istog.

„Kao organizacija prvi put se bavimo istraživanjem korupcije i to u zdravstvu, tako da i mi sami kroz ovaj projekat učimo. Naš cilj je da ukažemo na nepravilnosti u zdravstvu, kako bi se one uklonile i kako bi građani imali bolju zdravstvenu zaštitu. Kroz istraživačke priče podići ćemo svijest građana o problemima, ali i uticati na odgovorne institucije da se nepravilnosti uklone“, pojasnila je Žugićeva.

Mladiinfo Montenegro nastala je prvenstveno kao nevladina organizacija koja okuplja mlade novinare i medijske poslanike.

„Tokom godina proširili smo oblasti našeg djelovanja pa se bavimo generalno mladima, njihovim informisanjem, edukacijom, aktivnim učešćem, zapošljavanjem i omladinskom politikom, a članica smo, između ostalih, evropske mreže mladih novinara – European Youth Press. I sami imamo svoj veb portal www.mladiniksica.me, a uskoro i www.mladiberana.me tako da su mediji i novinari u našem fokusu. Ovaj projekat upravo je u toj oblasti, jer edukujemo mlade novinare o istraživačkom novinarstvu i dajemo im priliku i da napišu priče i objave ih, što će uticati i na njihovu zapošljivost“, kazala je Žugićeva nakon završenog treninga.

U okviru projekta „Penicilin za korupciju“ mladi novinari su prethodnog mjeseca pohađali obuku iz oblasti monitoringa zdravstvenih ustanova, a od prvog februara počeće rad na terenu. Obavljaće monitoring zdravstvenih institucija u Nikšiću, Doma zdravlja, Opšte bolnice Nikšić i Specijalne bolnice Brezovik i kontrolisati da li postoje nepravilnosti u njihovom radu ili koruptivne radnje. Nedeljni izvještaji monitora biće objedinjeni i dostavljeni Ministarstvu zdravlja, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, donatoru i drugim relevantnim institucijama.

Cilj projekta je smanjenje korupcije u zdravstvu, prevencija i sužavanje prostora za pojavu koruptivnih radnji, da se poboljša kvalitet i bezbjednost zdravstvenih ustanova, poveća efikasnost zdravstvene zaštite, zadovoljstvo korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga u Nikšiću. Trajanje projekta je četiri mjeseca, a njime želimo da poboljšamo kvalitet i bezbjednost zdravstvenih usluga, povećamo efikasnost zdravstvene zaštite, zadovoljstvo korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga, u opštini Nikšić.