mladiinfomne

PhD grantovi američkog Instituta za humane studije 

Institut za humane studije (The Institute for Humane Studies) sa George Mason univerziteta poziva kandidate širom svijeta da se prijave za Humane Studies Fellowship PhD program i pohađaju doktorske studije na Institutu u Sjedinjenim Državama.

OBLAST:

humanističke i društvene nauke

OPIS

Dodjeljuju se grantovi u iznosu od 15.000 dolara godišnje za podršku trenutnim ili budućim studentima doktorskih studija.

Program podržava istraživanje i nastavu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka za studente koji imaju interesovanje za razvijanje, podučavanje i primjenu klasičnih liberalnih ideja i principa slobodnog društva. Stipendije se mogu obnavljati u zavisnosti od ostvarenog akademskog uspjeha kandidata.

Stipendija je dostupna trenutnim ili budućim studentima sa punim radnim vremenom (uključujući studente prava) sa akreditovanih univerziteta bilo gdje u svijetu čiji su istraživački interesi povezani sa idejama slobodnog društva.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju domaći i inostrani kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• kandidat će imati status redovnog studenta tokom naredne akademske godine;
• kandidat ima jasno demonstrirano istraživačko interesovanje za intelektualne i institucionalne osnove slobodnog društva.

Odabir kandidata se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

• relevantnost rada na unapređenju slobodnog društva;
• akademska ili profesionalna ostvarenja;
• potencijal za uspjeh u izabranoj oblasti.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac. Prethodno je potrebno pripremiti:

1) CV;
2) primjerak pisanog rada do 3 000 riječi – skorašnji rad;
3) elektronski transkripti institucije koju kandidat pohađa (ili je nedavno završio);
4) dvije preporuke sa kontakt informacijama osoba koje ocjenjuju kandidata (šalju ih lično na e-mail adresu: funding@theihs.org).

ROK ZA PRIJAVU:

1. mart 2018. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

Institut za humane studije je vodeći institut visokog obrazovanja posvećen zagovaranju klasičnih liberalnih ideja i naučnika koji ih unapređuju. 

Detaljnije: PhD grantovi američkog Instituta za humane studije