mladiinfo

 Erasmus + konkurs za Univerzitet u Poljskoj

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Pila Univerzitetu u Poljskoj u akademskoj 2017/2018. godini.


OBLAST:


jezici, ekonomija, mašinstvo, građevina

OPIS

Nivo studija: osnovne, dodjeljuje se pet stipendija i trajanje mobilnosti je šest mjeseci.

USLOVI

Za mobilnost se može prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje sljedećih fakulteta: Filološkog, Ekonomskog, Mašinskog i Građevinskog.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
5. Sken pasoša

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Pila Univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Obrazac Ugovora o učenju možete naći ovdje: obrazac

Dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, kao i na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: irouom@ac.me (U jednom PDF FAJLU!)
Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.


ROK ZA PRIJAVU:


15. novembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA


Erasmus + konkurs za Univerzitet u Poljskoj

Iz oblasti ekonomije predlažemo i Max Weber postdoktorske stipendije u Italiji