Pošaljite video i osvojite put u Brisel

Evropska komisija poziva sve kreativne studente da pošalju video projekat na temu zaustavljanja nasilja nad ženama i da osvoje put u Brisel.

OBLAST

Ljudska prava.

OPIS

Nasilje nad ženama predstavlja oblik zloupotrebe koji se odvija na svim nivoima društva i u svim zemljama EU. Kratak video treba da podigne svijest o nasilju nad ženama i da ohrabri ljude da se izjasne protiv takvog oblika nasilja. Pobjednici će biti nagrađeni putovanjem u Brisel (troškovi letova i noćenja su obezbijeđeni za četiri osobe). Oni će imati mogućnost da se upoznaju sa timom Evropske komisije koja radi na ravnopravnosti polova , dobiće priliku da razgovaraju o projektu i da posjete institucije EU (ostali detalji će biti naknadno ugovoreni).

USLOVI

– Mladi profesionalci i studenti mogu da učestvuju;
– Video mora biti na engleskom jeziku.

Više informacija koje pružaju orijentaciju potencijalnim autorima o poželjnom sadržaju, stilu i tonu zapisa pročitajte u brifingu organizatora.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se šalju na mejl socialmedia@ec.europa.eu

ROK ZA PRIJAVU:

10. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite zvaničnu objavu kampanje na veb sajtu Evropske komisije.