Postiplomske stipendije Stirling univerziteta u Velikoj Britaniji

Univerzitet u Stirlingu nudi Dee Amy-Chinn postdiplomske stipendije za sve studente u Velikoj Britaniji .

OBLAST:

Primijenjene rodne studije.

OPIS

Glavni cilj stipendije je da podrži studente sa bogatim iskustvom na prethodnom nivou studija. Stpendija je u iznosu od 2.000 dolara. Stpendija se isplaćuje u dva dijela – jedan dio krajem septembra a drugi dio krajem januara. Tačan broj stipendija koje se dodjeljuju nije određen.

USLOVI

– Studenti svih nacionalnosti imaju pravo da apliciraju;
– Svi studenti koji su pohađali rodne studije imaju pravo da apliciraju;
– Kandidati moraju odlično poznavati engleski jezik;

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili, kandidati popunjavaju onlajn aplikacionu formu dostupnu na linku
Kandidati takođe treba da pošalju mejl Fakultetu za umjetnost I humanističke studije na adresu faghs@stir.ac.uk

ROK ZA PRIJAVU:

29. jun 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za vise informacija posjetite zvanični sajt univerziteta