mladiinfomne

Postdoktorski grantovi Rachel Carson centra u Njemačkoj

Rachel Carson centar poziva inostrane kandidate da se prijave za grant program i sprovode postdoktorska istraživanja u okviru tog Centra u Njemačkoj.

OBLAST:

zaštita životne sredine i društvo

OPIS

Centar Rachel Carson dodjeljuje grantove inostranim kandidatima koji žele da sprovode postdoktorska istraživanja u Njemačkoj u akademskoj 2018/19. godini. Grantovi se dodjeljuju za period u trajanju od tri, šest, devet ili dvanaest mjeseci.

Očekuje se da će kandidati raditi na glavnom projektu, aktivno učestvovati u životu na RCC-u, prisustvovati nedjeljnom sastanku i prezentovati svoj projekat u Centru.

Iznos granta se određuje pojedinačno, između svakog kandidata i direktora. Iznos zavisi od brojnih faktora, uključujući trenutni nivo plate, stepen iskustva, broj partnera / članova porodice, trajanje stipendije i nastavak finansiranja matične institucije. Od učesnika će biti zatraženo da daju predlog za finansiranje na osnovu njihove trenutne situacije.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju inostrani kandidati koji su završili doktorske studije i namjeravaju da se bave istraživačkim radom.

NACIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko onlajn portala .Portal će biti otvoren od prvog januara 2018. godine. U okviru prijave, opis projekta ili propratno pismo mora razmotriti osnovnu temu istraživanja RCC-a – “Transformacije u okruženju i društvu”. Prijava uključuje:

– propratno pismo (najviše 750 riječi);
– CV (najviše tri strane);
– opis projekta (najviše 1 000 riječi);
– raspored istraživanja u toku trajanja programa (najviše 300 riječi);
– imena i kontakt informacije tri akademika za preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018. godine

VISE INFORMACIJA

Centar Rachel Carson za životnu sredinu i društvo (RCC) je međunarodni, interdisciplinarni centar za istraživanje i edukaciju u humanitarnim i društvenim naukama u oblasti životne sredine.

Detaljnije: Postdoktorski grantovi Rachel Carson centra u Njemačkoj