mladiinfo

Takmičenje u znanju o zaštiti potrošačkih prava

NVO Naša budućnost iz Nikšića u okviru projekata “Mladi o sistemu zaštite potrošača”, koji je dio šireg projekta “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME” koji sprovodi CeMI, a finansira Evropska unija, raspisuje poziv za prijavu za takmičenje u znanju iz oblasti zaštite potrošačkih prava.

 

OBLAST:

 

zaštita potrošačkih prava

 

OPIS

 

Poziv je namijenjen mladima iz Nikšića starosti od 15 do 19 godina, a mladi će imati mogućnost da se upoznaju o sistemu zaštite potrošača u Crnoj Gori i kroz stečeno znanje osvoje novčane nagrade.

Takmičenje će se održati 25. novembra 2017. godine, dok će se informativni sastanak sa prijavljenim takmičarima održati 20. novembra 2017. godine. Za potrebe takmičenja izrađen je Priručnik o zaštiti prava potrošača.

Za takmičare koji budu pokazali najviše znanja obezbijeđene su novčane nagrade:

1) za prvo mjesto 150 €;
2) za drugo mjesto 100 €
3) za treće mjesto 50 €.

 

USLOVI

 

Mogu se prijaviti kandidati iz Nikšića koji imaju između 15 i 19 godina.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Kandidati se mogu prijaviti putem:

– e-mail adrese: nvo.nasabuducnost@gmail.com
– internet stranice www.nasabuducnost.org
– Facebook stranice: Naša Budućnost
– broja telefona: 067 288 077
elektronske prijave

Prijava mora da sadrži ime i prezime, datum rođenja, broj telefona i adresu stanovanja kandidata.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

15. novembar 2017. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

„Naša budućnost“ je neprofitna i nevladina organizacija osnovana u maju 2009. godine. Organizacija nastoji da poboljša kvalitete života djece i mladih i unaprijedi poštovanje ljudskih, dječijih i manjinskih prava.

Aktivnosti organizacije su usmjerene na uvođenje i primjenu zakona, politike i prakse koji omogućavaju zaštitu i podršku djeci i mladima, kao i marginalizovanim društvenim grupama.

Detaljnije: Takmičenje u znanju o zaštiti potrošačkih prava