Poziv za konferenciju u Gradačcu

Mladiinfo Montenegro poziva te da se prijaviš za konferenciju koja će se održati u Gradačcu, gradu u sjevernoj Bosni, od 17. do 21. septembra 2017. godine.

Ovo je druga aktivnost u okviru projekta kojeg realizuju NVO Memos iz Njemačke i Kancelarija za mlade iz Nirnberga u okviru Erasmus + programa pod nazivom “Brain Drain, Brain Gain + Circular Migration”.

Prva aktivnost ovog projekta bila je studijska posjeta Makedoniji koju je u maju organizovao Volonterski centar u Skoplje. Događaj je imao za cilj upoznavanja mladih sa trenutnom situacijom i boljim razumijevanjem omladinskog sektora, kako u Makedoniji tako i zemljama Zapadnog Balkana koje se suočavaju sa socijalnim, ekonomskim i geografskim preprekama u ostvarivanju svog ličnog i profesionalnog razvoja. Aktivnosti ove studijske posjete organizovane su u malim timovima koji su istraživali sistem podrške mladih u Skoplju, uključujući stručnjake, korisnike i aktere koji su direktno uključeni u pitanja učenja, mobilnosti mladih i radnih migracija.

Institut za razvoj mladih Kult je zadužen za drugu aktivnost, četvorodnevnu konferenciju, koja povezuje više od 40 mladih lidera, volontera, profesionalaca i ljudi koji rade sa mladima.
Troškovi za smještaj i hranu pokriveni su od strane organizatora.
Na konferenciji će biti riječi o trenutnom stanju mladih i migracijama u zemljama učesnica ove konferencije. Zemlje učesnice imaju zadatak da mapiraju stejkholdere u svojim zemljama na temu “Brain Drain, Brain Gain + Circular Migration” i da relevantne statističke podatke i činjenično stanje iznesu na konferenciji.

Nakon ove konferencije učesnici će imate jasniju sliku situacije u zemljama sa Balkana položaju mladih u društvu kao i o odnosu organizacija koja rade sa mladima i za mlade na pomenutu temu. Takođe imaće uvidi o dinamici sezonskog rada, o odnosu kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika kao i šta je uzrok stvara deficita u zanimanjima na tržištu rada.

Treća aktivnost je evaluacioni seminar koji će se održati u Nirnbergu u januaru 2018. godine.

Projekat je finansiran od strane Njemačke nacionalne agencije za implementaciju Erasmus + programa, uz podršku Evropske komisije. Partneri u sprovođenju ovog projekta su: Institut za razvoj mladih Kult i gimnazija Obala iz Bosne i Hercegovine, Volonterski centar (Makedonija), Mladiinfo Montenegro iz Crne Gore, Hrvatsko filmsko udruženje, NVO Duga i Ekološki centar Vojvodina iz Srbije, Omladinski centar Velenje (Slovenija), Nirnberška kancelarija za mlade i NVO Memos iz Njemačke.

Svoje prijave zainteresovani mogu poslati najkasnije do 28. avgusta 2017.godine slanjem CV-ja i motivacionog pisma na: kontakt@mladiinfo.me.