Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji o bezbijednosti

Studenti doktorskih studija koji se bave istraživanjem međunarodne bezbijednosti pozvani su da dostave prijave za Harvardovu međunarodnu konferenciju o bezbijednosti koja se održava od 14. do 15. oktobra 2017. godine u Kembridžu.

Od zainteresovanih kandidata se traži da podnesu kompletan istraživački rad zajedno sa zasebnom kopijom apstrakta. Radovi mogu biti pojedinačni ili koautorski.
Konferencija je osmišljena da studentima na doktorskim studijama pruži povratne informacije o njihovim istraživanjima i izgradi međuinstitucionalne odnose sa novom generacijom međunarodnih stručnjaka za sigurnost.

Na konferenciji će učestvovati doktori i članovi fakulteta iz programa političkih nauka i javnih politika. Istraživački radovi mogu se fokusirati na bilo koju temu i primijeniti bilo koju metodologiju istraživanja, sve dok je ključno pitanje direktno vezano za međunarodnu bezbijednost.
Poslednji rok za slanje prijava je 5. septembar.
Detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja naći ćete na: http://people.fas.harvard.edu/~jkertzer/HISC2017/