Romske organizacije predstavile rezultate istraživanja položaja RE u PG

Predstavnica tima Mladiinfo Montenegro tima je 03.07. 2017. godine u Hotelu Centre Ville u Podgorici prisustvovala konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja pod nazivom „Monitoring položaja Roma u Podgorici“ koji je sprovela NVO „Koračajte sa nama – Phiren Amenca.
Direktor organizacije, Elvis Beriša predstavio je projekat i ukazao na i dalje veliku prisutnost diskriminacije prema RE populaciji u Podgorici, kao i nedostatak saradnje sa institucijama u cilju lakšeg rješavanja problema.
Kroz studiju sedam slučajeva Enis Eminović, u ime NVO Phiren Amenca ukazao je prisutnima na postojanje problema sa kojima se Romska populacija i dalje susreće. “Problem (ne)ugovorenih brakova, rješavanje pravnog statusa, neadekvatnog i nedovoljnog obrazovanja, nemogućnost ostvarivanja besplatne zdravstvene zaštite (nevidjivi prije smrti), problem zapošljavanja i prosjačenje, predstavljaju i dalje izazove sa kojima se RE populacija suočava”, saopštio je on.
Direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, istakao je važnost podržavanja rada mlađih organizacija NVO sektora, njihovo osnaživanje i važnost saradnje. Ta organizacija dodijelila je četiri mala granta organizacijama koje se bave pitanjima RE populacije, među kojima je i Phiren Amenca. Naveo je i primjer dobre prakse, projekat Dorra Nuova, gdje je 26 žena iz opština Herceg Novi, Kotor i Tivat, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, uspjelo da prođe kroz obuku, napravi događaj na kojem su predstavili svoj rad i nakon toga nastave sa daljim radom kroz plaćeno stažiranje.
Kroz diskusiju prisutni su naglasili važnost saradnje Centra za socijalni rad sa drugim institucijama i ustanovama, rad na prevenciji kroz razne vidove pomoći (kratkotrajne materijalne, psihosocijalne), osnaživanju prava žena kroz razne projekte, dokvalifikaciji za ostvarivanje prava na tržištu rada, stažiranje za mlade, kao i naglasak na prevenciji prosjačenja djece kao jedan od najvećih problema sa kojima se susreću pripadnici RE populacije.
Cilj projekta je uspostavljanje integracije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo, a na sastanku su predstavnici raznih NVO, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Centra za socijalni rad, Centra bezbjednosti, Help organizacije imali priliku da razmijene iskustva, da analiziraju normativni i stateški okvir i njegovu implementaciju. Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru “Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“.