na slici je logo NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Prijavite se za obuku za pružanje pomoći u kući djeci, mladima i odraslima

NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju organizuje obuku “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”, koja će biti organizovana u njihovim prostorijama u ul. Ivana Milutinovića 5, u Podgorici, dana 20. i 21. 07.2024.- godine. 

OBLAST:

socijalna i dječija zaštita

OPIS

Obuka se realizuje kroz projekat „Smanjenje interseksijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici”, koji realizuje NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u partnerstvu sa NVO “Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore” – NARDOS, a finansijski je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuka je besplatna , troškovi smjestaja i prevoza za učesnike nisu predviđeni.

Broj mjesta je ograničen shodno prostornim kapacitetima.

Ovdje možete da skinete agendu.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se šalju na mejl rastimozajedno@yahoo.com

ROK ZA PRIJAVU:

17.07.2024. godine do 15h

Detaljnije na:

rastimozajedno@yahoo.com