Prijavite se za Hubert Humphrey stipendiju ambasade SAD-a

Odsjek za javnu diplomatiju ambasade SAD-a otvorio je poziv za prijave građana Crne Gore na program stipendiranja Hubert Humphrey za školsku 2025 – 26 godinu.

 

OBLAST:

više oblasti

 

OPIS

Hubert Humphrey program je program bez diplome i njegovi polaznici ne mogu ni u jednom trenutku preći u status za dobijanje diplome. Polaznici ne mogu tražiti smještaj na bilo kom univerzitetu, već je odabrano 13 kampusa koji će primiti stažiste. Kampusi su odabrani prema institucionalnim resursima i tematskim i akademskim afinitetima. Svaki kampus ima određenog koordinatora fakulteta za akademsku i administrativnu podršku.  Ovi fakultetski koordinatori/savjetnici pomažu stipendistima u vođenju uravnoteženih akademskih i profesionalnih programa. Za listu kampusa možete posjetiti https://www.humphreyfellowship.org/our-network/host-universities/

Aktivnosti profesionalnog obogaćivanja uključuju profesionalne posjete, radionice za izgradnju vještina, konferencije, obuke i profesionalnu afilijaciju.

Stipendistima je omogućena izloženost radnom okruženju SAD-a sa punim radnim vremenom u trajanju od 6 nedjelja.

 

USLOVI

Pravo na prijavu imaju:

  •         crnogorski profesionalci srednjeg nivoa karijere na rukovodećim pozicijama;
  •         minimum 5 godina radnog iskustva;
  •         diploma univerziteta u trajanju od 4 godine;
  •         znanje pisanog i  govornog engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani se mogu prijaviti putem aplikacione forme na linku: https://apply.iie.org/huberthhumphrey.

Dokumenti koji moraju biti sadržani u prijavi:

  •         Dva (2) pisma preporuke na engleskom jeziku. Jedno od pisama mora biti od trenutnog poslodavca kandidata;
  •         Zvanični transkripti ocjena i diploma na engleskom jeziku;
  •         Original pisma poslodavca kojim se potvrđuje zaposlenje u Crnoj Gori na engleskom jeziku.

 

ROK ZA PRIJAVU:

14.07.2024.

 

Detaljnije na:

https://www.humphreyfellowship.org/