Prijavite se za posao socijalnog radnika/ce

NVO Juventas poziva sve zainteresovane da se prijave za posao socijalnog radnika/ce u okviru njihove organizacije. Na ovoj poziciji nudi se oglas za samo jedno mjesto. 

OBLAST:

socijalni rad

OPIS

NVO Juventas potražuje socijalnog radnika/cu u cilju pružanja podrške socijalno isključenim zajednicama ili zajednicama u riziku od socijalne isključenosti.

Zadaci:

 • Direktan rad sa sljedećim zajednicama: djeca i mladi sa akcentom na djecu i mlade u sukobu sa zakonom i socijalno neprilagođenim ponašanjem, osobe pod međunarodno-pravnom zaštitom i Romi/kinje i Egipćani/ke.
 • Mogućnost rada sa drugim zajednicama kojima Juventas pruža podršku: osobe koje koriste droge, osobe na izdržavanju kazne zatvore, bivši zatvorenici/ce, osobe koje pružaju seksualne usluge i LGBTIQ;
 • Učestvovanje u pisanju i realizovanju projekata;
 • Izrada socijalnih anamneza korisnika/ca porjekata;
 • Praćenje napretka i evaluacija planova za korisnike/ce;
 • Drugi poslovi u nadležnosti Programa za istraživanje, zagovaranje i jačanje kapaciteta.

USLOVI

Kako biste se prijavili za ovaj posao potreno je da ste:

 • Diplomirani/a socijalni/a radnik/ca (posjedovanje licence je poželjno, ali nije neophodno);
 • Minimum dvije godine relevantnog radnog iskustva;
 • Iskustvo u radu sa različitim zajednicama;
 • Odlične interpersonalne i komunikacijske vještine;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Poznavanje rada na računaru i Microsoft Office paketa
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je poslati prijavni paket na e-mail adresu konkursi@juventas.me. Prijavni paket podrazumijeva:

 • Dokaz o školskoj spremi;
 • CV;
 • Dokaz o relevantnom radnom iskustvu;
 • Drugu relevantnu dokumentaciju (licenca i ostalo);
 • Obrazac za prijavu za posao

ROK ZA PRIJAVU:

22.04.2023.

Detaljnije na:

https://juventas.me/trazimo-pojacanje-konkursi-za-pr-i-menadzera-ku-dogadaja-i-socijalnog-u-radnika-cu/