Prijavite se za studentsku razmjenu na Karlovom univerzitetu

Univerzitet Crne Gore poziva sve zainteresovane studente da se prijave za studentsku razmjenu na Karlovom univerzitetu u Pragu. Studentska razmjena obuhvata studente osnovnih, master i doktorskih studija.

OBLAST:

političke nauke, istorija

OPIS

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u zimskom semestru akademske 2023/24 godine.

Karlov univerzitet broji 17 fakulteta u 3 grada: Prag, Pilsen, Hradec Králové. 2021. godine ovaj univerzitet brojio je ukupno 876 studijskih programa od toga 215 na stranom jeziku. Povezani su sa 208 univerziteta širom svijeta. U toku te godine na svim studijskim programima bilo je: 19 306 studenata osnovnih studija, 15 227 studenata na magistarskim studijama, 9 675 studenata na pratećem magistarskom programu, 6 710 studenata doktorskih studija, kao i 10 811 međunarodnih studenata.

Sporazumom između Univerziteta Crne Gore i Karlovog univerziteta nude se 2 stipendije, dok je trajanje mobilnosti 1 semestar. Oblasti obuhvaćene ovom razmjenom su političke nauke i civilno društvo, kao i istorija.

USLOVI

Kako biste se prijavili potrebno je da budete student Fakulteta političkih nauka ili Filozofskog fakulteta.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je poslati sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 • Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 • CV u Europass formatu
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave
 • Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 • Skenirana kopija prve stranice pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Popunjen online prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • CV u Europass formatu
 • Predlog liste predmeta u okviru ponude dostupne putem linka https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja
 • Lista publikacija
 • Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 • Pozivno pismopotpisano od strane mentora na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu
 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Detaljna lista predmeta ukoliko student se prijavljuje za pohađanje nastave u okviru ponude na linku – https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Prepis ocjena
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje…
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnognivoa studija i u kojim programima)
 • Popunjen online prijavni formular – https://forms.gle/5zguW7TAqNYZz4387
 • Dokaz o poznavanju jezika nastave

ROK ZA PRIJAVU:

25.04.2023.

Detaljnije na:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/161211-karlov-univerzitet-u-pragu-rok-25-april-2023