mladiinfo

Prijavite se za program Atlas koorporacije

Atlas korporacija iz Sjedinjenih američkih država objavljuje poziv za rad u toj instituciji.

OBLASTI:

Engleski jezik, edukacija.

OPIS

Atlas korporacija objavljuje poziv za nastavnike engleskog jezika u Latinskoj Americi. U okviru programa aplikanti će imati priliku da rade sa osobljem organizacije i da steknu radno iskustvo koje će im koristiti u daljoj karijeri. Organizacija traži mlade energične ljude koji vole i koje interesuje oblast učenja engleskog jezika. U okviru programa aplikanti će imati sljedeće benifite:
– Besplatan račun za profesionalni razvoj;
– Priliku da rade sa iskusnim osobljem organizacije;
– Priliku da budu dio obuka koje će doprinijeti njihovom profesionalnom razvoju;
– Mjesečnu naknadu koja iznosi 1500 dolara;
– Pomoć u periodu od dvije sedmice kada je u pitanju snalaženje po gradu;
– Podršku pri dobijanju američke vize i lične karte;
– Zdravstveno osiguranje;
– Pomoć pri dolasku na svoje radno mjesto;
– Mentorsku podršku 24 časa dnevno tokom cijele sedmice;
– Sertifikat o učešću na programu;
– Bonus na kraju završenog programa.
Aplikanti su odgovorni za: plaćanje programskog depozita koji iznosi 400 dolara; plaćanje troškova međunarodnog zdravstvenog osiguranja koji iznose 300 dolara; plaćanje povratne karte.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji su upisali postdiplomske studije u gore navedenim oblastima a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da posjeduju bečelor diplomu;
• Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva kao profesori engleskog jezika;
• Da imaju između 25 i 50 godina života;
• Da imaju dobro znanje engleskog i španskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku:
Prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

15. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Atlas korporacija program organizuje zajedno u saradnji sa organizacijama Heart for change i Volunteers Kolumbija. Misija programa je da unaprijedi profesionalni razvoj aplikanata.
Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu organizacije:
Prijavite se za program Atlas koorporacije.