Prijavite se za Stabicon sistem konferenciju

Suny State univerzitet iz Bugarske objavljuje poziv za Stabicon sistem forum koji će se održati u toj instituciji.

OBLAST:


administracija, moderne tehnologije i mnogih drugih oblasti.

OPIS

U okviru programa aplikanti su pozvani da budu dio jedne velike konferencije koja će se održati u periodu od 26. do 28. aprila 2018. godine. U okviru programa aplikanti će imati priliku da čuju stručnjake iz gore navedenih kao i mnogih drugih oblast. Troškovi učešća na konferenciji iznosi 12 eura. Naknade za konferenciju za redovno učešće djelimično će pokrivati troškove organizacije, objavljivanje konferencijskih materijala i prezentacija, kao i kafe pauze / obroke za učesnike, kao i za daljnje učešće (koje uključuje objavljivanje prezentacija konferencije) iznosi šest eura.
Učesnici samostalno pokrivaju smještaj. Približni troškovi po noći za jednu osobu su od šest do 12 eura. Konferencijska komisija pruža pomoć za pretraživanje i poravnanje smještaja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti aplikacionu formu i poslati je na sljedeu mejl adresu: stabicon@fem.sumdu.edu.ua.

ROK ZA PRIJAVU:

od devetog do 20 aprila 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se dobiti na gore navedenoj mejl adresi:
stabicon@fem.sumdu.edu.ua.