Harlem Children’s zone zapošljava profesore

Nevladina organizacija Harlem Children’s zone iz Njujorka objavljuje poziv za radno mjesto koje omogućava rad u toj instituciji.

 

OBLAST:

 

edukacija.

 

OPIS

 

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost zaposlenja u Harlem Children’s zone. Kao dio programa aplikanti će raditi kao profesori u srednjoj školi. Aplikanti koji se prijave će biti angažovani za školsku 2018/2019 godinu. Radna mjesta su otvorena na sljedećim pozicijama;
• profesor engleskog jezika;
• profesor matematike;
• profesor prirodnih nauka;
• profesori specijalnog obrazovanja;
• profesor istorije;
• profesor španskog jezika.

U okviru programa aplikanti će imati sljedeće odgovornosti:
• planiranje i pripremanje časova;
• održavanje časova;
• korišćenje asistivnih tehnologija;
• uređivanje i vođenje računa o samoj učionici;
• rad na usklađivanju standarda znanja svih učenika u razredu;
• rad na usavršavanju kako profesionalnih tako i ličnih vještina.
Pored toga aplikanti će raditi na svim drugim zadacima koji su vezani za radno mjesto profesora. U okviru programa aplikanti će dobiti mjesečnu zaradu a u skladu sa svojim učinkom dobijaće i dodatni bonus.

 

USLOVI

 

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• da su saglasni sa misijom i ciljevima organizacije;
• da posjeduju bečelor diplomu u oblasti edukacije;
• da posjeduju dvije godine radnog iskustva u gore navedenoj oblasti;
• da posjeduju od dvije do pet godina radnog iskustva kao profesor prirodnih nauka;
• da posjeduju dozvolu za rad u Njujorku;
• da posjeduju dobre komunikacione vještine.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi bili dio programa aplikanti moraju poslati svoje propratno pismo i rezime na sljedeći link:
https://hcz-openhire.silkroad.com/epostings/index.cfm….

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

program je aktivan tokom cijele godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
Harlem Children’s zone zapošljava profesore.