Prijavite se za Svjetski forum demokratije 2023

Savjet Evrope poziva sve zainteresovane da se prijave za Svjetski forum demokratije 2023 koji će se održati u periodu 6-8. novembar 2023. godine u Strasburgu, dok će se pripremni sastanci održati u periodu 4-5. novembar takođe u Strasburgu.

OBLAST:

demokratija, ljudska prava

OPIS

Svjetski forum demokratije je jedinstvena platforma za donosioce političkih odluka i aktiviste koji raspravljaju o rješenjima za ključne izazove demokratije širom svijeta. Identificirajući i analizirajući eksperimentalne inicijative i prakse, forum ističe i podstiče demokratske inovacije i njihovo prenošenje na sistemski nivo kako bi se ojačali temelji demokratskih društava. Forum na taj način doprinosi evoluciji demokratije ka participativnijim i inkluzivnijim strukturama i institucijama.

U fokusu ovog foruma jeste pitanje ,,Može li demokratija garantovati i donijeti mir?”.

Osnovni sadržaj foruma će se sastojati od diskusija o uspješnim inicijativama i akcijama koje imaju uporište u stvarnom životu kao polaznu tačku. Dio foruma biće i pronalaženje opštih vodećih principa kako bi se podržali i ohrabrili budući odgovori politike i akcije na terenu. U tom kontekstu, Odjeljenje za mlade Savjeta Evrope će pozivati i pripremiti delegaciju mladih da učestvuje i angažuje se sa donosiocima odluka i kreatorima mišljenja u razmišljanju o pitanju demokratija=mir?

USLOVI

Kako biste se prijavili potrebno je:

  • da imate između 18 i 30 godina;
  • da ste sposobni da komunicirate i radite na engleskom jeziku;
  • da budete aktivni u demokratske inicijative civilnog društva;
  • da budete motivisani da doprinesete razvoju novih ideja o demokratiji i miru;
  • da budete spremni da podijelite sopstvene izazove sa kojima se suočavate u vezi sa demokratijom i mirom;
  • da budete spremni da usvojite pristup orijentisan na rješenje tako što ćete unijeti nove ideje i vizije u pitanje demokratije i mira;
  • da učestvujete tokom čitavog foruma (od dolaska 3. novembra do odlaska 9. novembra)

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je odraditi dva koraka:

  • da popunite aplikacionu formu;
  • da napravite kratan jednominutni video koji mora biti postavljen na online platfomri (YouTube, Vimeo, itd.) kojoj se može lako pristupiti pomoću linka priloženog uz obrazac za prijavu. Video bi trebao da govori o razmišljanjima kandidata o demokratiji i miru i šta bi trebalo da ih natjera da vas izaberu da prisustvujete Svjetskom forumu demokratije.

ROK ZA PRIJAVU:

12.07.2023. do 13h

Detaljnije na:

https://rm.coe.int/call-for-participants-wfd-2023-2750-0112-2056-1/1680ab9e66