mladiinfo

Pripravnički program ArtSpan organizacije u San Francisku

ArtSpan organizacija poziva studente da se prijave za pripravnički program i steknu iskustvo na poziciji administratora za umjetnička događanja u San Francisku.

 

OBLAST:

administracija, umjetnost

 

OPIS

ArtSpan traži pripravnika koji je zainteresovan za učenje o unutrašnjem radu neprofitne umjetničke organizacije. Odabrani kandidat će raditi do tri dana sedmično uz fleksibilno radno vrijeme. Pripravnik će imati sljedeće odgovornosti:

• pomoć u kampanjama za prikupljanje finansijskih sredstava;
• pomoć u planiranju događaja;
• anagažovanje i pomoć pri održavanju izložbe;
• prisustvo događajima i instalacijama;
• administrativni zadaci:
• promovisanje organizacije preko društvenih mreža;
• pružanje podrške umjetnicima, volonterima i članovima;
• regrutovanje umjetnika i donatora na javnim događajima.

 

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju studenti ili svršeni postdiplomci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• odlične kompjuterske vještine;
• napredan nivo poznavanja MS Word i MS Excel programa;
• poznavanje baza podataka o odnosima sa klijentima;
• sposobnost istovremenog rada na više projekata;
• fizička spremnost za podizanje do 20 kilograma;
• sposobnost za rad u malom poslovnom okruženju sa malim timom;
• poznavanje vizuelne umjetnosti u San Francisku (poželjno).

 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti propratno pismo i rezime na e-mail adresu: asnopek@artspan.org, uz naznaku “Arts Administration and Events Intern Application” u polju predmeta poruke.

 

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su otvorene do popunjenja pozicije.

 

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Pripravnički program ArtSpan organizacije u San Francisku